Akcijom doniranja kose u Sarajevu 11. novembra završena je inicijativa Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka, koja traje od februara 2017. a tokom koje je 1.600 ljudi doniralo kosu.

Kosa se u okviru udruženja koristi za izradu perika za decu sa privremenim ili stalnim gubitkom kose usled lečenja od raka. Ako se radi o privremenom gubitku, neoštećene perike se nakon korišćenja vraćaju udruženju koje ih dalje prosledjuje deci koja imaju potrebu za njima. Ova akcija posebno je značajna jer perike ne spadaju u medicinsko pomagalo koje pokriva zdravstveno osiguranje u BiH. Prema podacima iz udruženja, u BiH se trenutno oko 60oro dece leči od raka, a lečenje je dostupno u Tuzli i Sarajevu.

U okviru projekta takođe je sproveden i kurs obuke vlasuljara koji je uspešno završilo 12 polaznika, a koji su pomogli izradu ukupno 24 perike. Vlasuljar Fuad Halilović i sam se suočio sa gubitkom kose tokom lečenja od leukemije. Pored toga što pravi perike za decu on je objasnio zašto je potrebno da kosa za perike mora biti prirodna:

“Naša djeca koja se liječe primaju jake terapije, i na svoja tjela ne smiju stavljati ništa što nije prirodno. I zbog toga kosa ne smije biti tretirana.”

Upravo zbog toga je kosa mladih devojaka i devojčica bila posebno pogodna za izradu perika, te su se one u velikom broju odazvale pozivu da podrže svoje vršnjake:

“ U gotovo dvije godine rada, preponosni smo jer imamo 1.600 donatora, a više od 70 posto donatora su djevojčice koje žele svoju kosu dati oboljeloj djeci. Do sada su izrađene i uručene 23 perike. Perike iz radionice Udruženja dostupne su, potpuno besplatno, svakom djetetu koje ima privremeni ili trajni gubitak kose kako bi vratilo samopouzdanje i uspješno se uklopilo u svoju matičnu sredinu”, istakao je tokom događaja u Sarajevu Fikret Kubat, direktor Udruženja Srce za djecu.

Samo u Sarajevu kosu je doniralo 320 ljudi, a sa radom se nastavlja već 20. novembra, za kada je planirano donatorsko veče, putem kojeg će se prikupljati sredstava za ostale aktivnosti udruženja.One između ostalog uključuju i alternativni smeštaj za roditelje i decu tokom lečenja, fond za nabavku lekova i socijalnu pomoć.