Kakva je bila uloga neprofitnog sektora u ublažavanju štetnih posledica korona virusa i kako su izgledale aktivnosti neprofitnih organizacija širom Srbije tokom pandemije?

Građanske inicijative su od početka COVID-19 krize prikupljale podatke o potrebama i izazovima neprofitnih organizacija i njihovih korisnika/ca.

Analiza koja je obuhvatila 145 organizacija, najvećim delom iz Beograda, ali i iz cele Srbije, pokazuje da su najčešće aktivnosti civilnog društva bile pružanje humanitarne pomoći, monitoring aktivnosti institucija, psihosocijalna podrška, informisanje i zagovaranje sa ciljem hitnih izmena propisa koji se primenjuju u vezi sa krizom.

Veliki broj aktivnosti koje su neprofitne organizacije u Srbiji sprovodile tokom COVID-19 pandemije u prošloj godini, kao što su pružanje pravne pomoći, psihosocijalna podrška i edukacija sprovođen je online.

Još jedan od zaključaka do kojih su Građanske inicijative došle u okviru ovog istraživanja jeste i da su tokom pandemije organizacije civilnog društva preuzele ulogu države u obezbeđivanju neophodne podrške najugroženijim društvenim grupama.

Detaljnije informacije i podatke iz ovog istraživanja, saznaćete ako pogledate video u kome Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa govori o aktivnostima i postignućima neprofitnih organizacija u Srbiji tokom pandemije, ali i izazovima sa kojima su se organizacije svakodnevno suočavale.

Jedan od podataka odnosi se i na donacije i davanja tokom pandemije za ublažavanje štetnih posledica korona virusa u Srbiji. Građani, kompanije, neprofitne organizacije pokazali su solidarnost i brojnim donacijama podržali zajednicu u borbi protiv korona virusa.

Prema podacima našeg istraživanja, gotovo polovina svih dobrotvornih davanja bila je namenjena za nabavku medicinske opreme, a najveći donator bio je poslovni sektor.

Više o ovoj, kao i o drugim temama koje se tiču funkcionisanja i aktivnosti neprofitnog sektora u Srbiji saznaćete ako pogledate dva videa iz serijala „Srbija u doba korone - činjenice i dostignuća“ Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa govori o ulozi neprofitnog sektora u periodu pandemije.

„Srbija u doba korone - činjenice i dostignuća“ projekat je koji sprovodi Evropski pokret u Srbiji u partnerstvu sa Novinskom agencijom Beta i uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke.