U Srbiji se svaki četvrti građanin suočava sa problemom nepristupačnosti.

Usled prostornih, ekonomskih i socijalnih barijera, osobe sa invaliditetom su jedna od najugroženijih grupa stanovništva što se tiče stope siromaštva, kao i rizika od siromaštva, podaci su koje navodi Srpski filantropski forum.

Zbog toga se ove godine, u susret Nacionalnom danu davanja, obeležava mesec pristupačnosti. Srpski filantropski forum, kroz niz aktivnosti, sprovodi kampanju “Srbija bez barijera”, čiji je cilj unapređenje pristupačnosti – prioritetno za osobe sa invaliditetom, ali takođe i za sve ostale građane, podizanje svesti o važnosti ove teme i kreiranje smernica za unapređenje pristupačnosti u Srbiji.

Važno je napomenuti i da je u okviru Sprskog filantropskog foruma osnovan i Komitet za pristupačnost, sa ciljem da se ovim pitanjem bavi trajno, i van okvira Meseca pristupačnosti.

U okviru Meseca pristupačnosti do sada su održane dve panel diskusije “Srbija bez barijera”, kao i izložba gluvih umetnika na Cvetnom trgu u Beogradu, pod nazivom "Znakovni kutak".

Tema druge panel diskusije,koja je održana u utorak, 29. septembra,bila je pristupačnost u doba pandemije. Učesnici su ukazali na poteškoće sa kojima su se osobe sa invaliditetom svakodnevno susretale tokom trajanja vanrednog stanja, ali i nakon njegovog ukidanja.

„Pandemija je bila veliki izazov za sve građane, a osobe sa invaliditetom su se našle u posebno nepovoljnoj poziciji – neki od njih su imali samo delimičan pristup važnim informacijama, pristup rehabilitaciji, terapijama i intervencijama bio je ograničen, deca sa oštećenim sluhom nisu mogla da prate online nastavu“, istakao je Veran Matić, izvršni direktor Srpskog filantropskog foruma. „Uprkos tome, postoji i mnogo pozitivnih primera tokom pandemije, ali verujem da treba težiti sistemskom rešenju kada je u pitanju briga o osobama sa invaliditetom u ovakvim vremenima“, dodao je on.

„Pandemiju možemo iskoristiti i na način da iz nje proizađe nešto korisno, da svi zajedno učinimo nešto za veću pristupačnost, prvenstveno pristupačnost osoba sa invaliditetom“, rekla je, u okviru diskusije, Jelena Avramović iz USAID Serbia.

Učesnici su se, tokom diskusije saglasili da su najveći problemi i izazovi sa kojima su osobe sa invaliditetom susrele tokom pandemije bili delimičan pristup važnim informacijama, rehabilitaciji, terapijama i intervencijama, kao i otežano praćenje online nastave i zaključili da je potrebno da svi akteri društva udruženo rade na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom.

Nacionalni dan davanja se obeležava 9. oktobra, na dan rođenja Mihajla Pupina i ustanovljen je 2018. godine, sa ciljem promocije kulture davanja kroz pružanje pomoći institucijama od društvenog značaja.

Nacionalni dan davanja je deo Projekta za unapređenje okvira za davanje koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Koalicija za dobročinstvo, koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac. Ostali članovi Koalicije su Trag fondacija, Catalyst Balkans, SMART Kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.