U Kotoru, gde je održano humanitarno gradsko takmičenje u plivanju štafeta, pod nazivom Svi na Banj 3, prikupljeno je 2.012 EUR za Udruženje paraplegičara Kotor. Učesnici, među kojima je bilo i profesionalaca iz VK Cattaro i Primorac, takmičili su se u nekoliko kategorija. Organizatori ove već sada tradicionalne manifestacije su aeroklub Aspida i VK Primorac Kotor.