Prošlog četvrtka, u saradnji sa Infostud grupom, organizovali smo meetup „Tech for Good“, na kome smo razgovarali o tome kako IT kompanije svojim društveno odgovornim poslovanjem doprinose opštem dobru i unošenju pozitivnih promena u zajednicu.

Učesnici meetupa imali su priliku da čuju kako kompanije Infostud, Nordeus, Vega IT Sourcing i Vivify Ideas pokazuju društvenu odgovornost deleći znanje, ulažući u obrazovanje i razvoj preduzetništva, donirajući, i razvijajući tehnologiju za opšte dobro.

Takođe, od Srpskog filantropskog foruma saznali smo više o tome kako je država zakonski uredila društveno odgovorno poslovanje i kakve nas promene tu čekaju.

„Glavni fokus kompanije Infostud je ulaganje u obrazovanje i u razvoj IT zajednice. Naravno da imamo određeni budžet za humanitarne aktivnosti, kulturu, umetnost i sport, ali nam je najveći deo budžeta ipak opredeljen za obrazovanje i razvoj IT zajednice jer su nam te dve stvari prioritet“, istakao je Petar Stakić, šef korporativnih komunikacija Infostud grupe.

U Nordeusu smatraju da je obrazovanje zaposlenih osnov iz koga se razvijaju i drugi nivoi društvene odgovornosti.

„Digitalizacija, edukacija i obrazovanje predstavljaju sistemsku promenu koja je potrebna. Otuda i inicijativa Digitalna Srbija, koja je efikasan pokušaj za razvoj zajednice i digitalno opismenjavanje. Noudeus Hub će, takođe služiti u takve svrhe, kako bi se možda došlo i do novih start up-ova i što većeg digitalnog opismenjavanja“, istakao je Miloš Paunović, CSR specialist u kompaniji Nordeus.

Saša Popović, CEO kompanije Vega IT podsetio je na nekoliko projekata za opšte dobro na kojima je ova kompanija radila.

„Na inicijativu Udruženja građana za borbu protiv retkih bolesti napravili smo bazu retkih bolesti na srpskom jeziku kako bi lekari mogli više da se edukuju, angažuju i razmenjuju iskustva, a pacijenti da brže dobiju informaciju o pravima koja imaju. Napravili smo i aplikaciju koja pomaže sprečavanju samoubistava“, rekao je Popović.

Ivan Kostadinović iz kompanije Vivify ideas govorio je o aplikaciji „Pruži korak“, koju je ova kompanija napravila za udruženje NURDOR.

„Ni sami nismo mogli da predvidimo da će aplikacija Pruži korak imati ovakvu popularnost, kao ni da će efekat prikupljanja novca na ovaj način biti tako uspešan. Prošle godine kroz akciju „Pruži korak“ prikupljeno oko 4.000.000 dinara, dok je ove godine, uz pomoć aplikacije „Pruži korak“ prikupljeno više od 50.000.000 dinara“, istakao je Kostadinović.

Dragana Jovančević, direktorka Srpskog filantropskog foruma, govorila je o odnosu države prema društveno odgovornom poslovanju kompanija, istakla da postoje neusklađenosti kada su u pitanju zakonski okviri i upoznala učesnike sa ulogom i rezultatima Saveta za filantropiju.

Jedan od najvažnijih zajedničkih zaključaka učesnika panela je da nova tehnologija ubuduće može i trebalo bi još više da se iskoristi kao ključni podsticaj za razvoj zajednice i dobre promene u društvu.