Kompanija IPKO finansirala je renoviranje velikog broja osnovnih škola u opštinama Istok, Suva Reka i Uroševac. Zahvaljujući donaciji, mnoge škole u selima na Kosovu započele su novu školsku godinu u boljim uslovima i renoviranim prostorijama. Ovaj filantropski projekat, kompanija je pokrenula u 2014. godini u saradnji sa opštinskim odeljenjima, a samo u toku ove godine donirana su sredstva u iznosu od oko 50.000 EUR.