Kompanija Dijamant donirala je pola miliona dinara Prihvatilištu za decu Beograd. Donirana sredstva su namanjena za izgradnju nove kuće koja je neophodna ovoj instituciji.