Klub žena lečenih od karcinoma dojke Una u sastavu Lige protiv raka Vinkovci organizovao je 09.februara u prostorijama Gradskog društva Crvenog krsta Vinkovci predavanje posvećeno ovoj bolesti. Terapija limfedema nakon operacije karcinoma dojke, što je tema ove radionice, obučava učesnike kako da pravilno izvode vežbe posle operacije. Sastanci ovog kluba se održavaju svakog prvog u mesecu u 18 časova, a svaki put je tema posvećena borbi protiv opakih bolesti.