Kompanija PTO Merkur, vlasnik Brenda Mali Anđeo u saradnji sa Klubom roditelja nedonoščadi Palčići organizovali su kampanju pomoći. Za svaku kupovinu paketa od 10 pelena u Malom anđelu, PTO Merkur će donirati 10 pelena Palčićima. Palčići će prikupljene pelene donirati odeljenjima neonatologije u bolnicama širom Hrvatske.