Hemofarm Fondacija donirala je medicinsku opremu za lečenje dece na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“. Donaciju čini pulsni oksimetar, koji se koristi za brže i preciznije merenje pulsa i količine kiseonika u krvotoku, kao i 40 senzora za decu.