Delta Holding i Delta Fondacija, u saradnji sa Trag fondacijom, raspisuju novi konkurs za podršku razvoju poljoprivrede u Srbiji kroz projekat „Zasad za budućnost“. Ukupno 6 miliona dinara biće donirano socijalnim preduzećima, putem javnog konkursa koji će biti otvoren do 23. februara 2018. godine

Središte strategije društveno odgovornog poslovanja Delta Holdinga je poljoprivreda - zato već treću godinu zaredom sprovode projekat “Zasad za budućnost”, kojim unapređuju postojeću poljoprivrednu proizvodnju u Srbiji, povećavaju zaposlenost i smanjuju siromaštvo.

Na konkurs mogu da se prijave socijalna preduzeća, kao i zadruge, udruženja i fondacije, registrovana u Srbiji, sa 3 godine iskustva u poljoprivredi.

Projekti kojima se socijalna preduzeća prijavljuju treba da budu usmereni na pokretanje ili unapređenje primarne i/ili sekundarne poljoprivredne proizvodnje u povrtarstvu, uzgoju svinja i voćarstvu.

Rok za podnošenje projektnih ideja je 23. februar 2018. godine do 16 časova, a projektne aktivnosti je neophodno završiti i ostvariti rezultate do 1. maja 2019. godine.

Detalje konkursa i prijavne formulare možete pronaći na sajtu Delta fondacije.