Povodom obeležavanja 50 godina svog poslovanja u Srbiji, 31. oktobra Coca-Cola je potpisala ugovor o donaciji u vrednosti od 6.000.000 RSD sa Crvenim  krstom i Fondom B92, a novac je namenjen podršci narodnim kuhinjama.

Donacijom od oko 50.000 EUR će se obezbediti oprema za spremanje hrane, što će omogućiti da se u narodnim kuhinjama sprema kvalitetnija hrana, ali i u kraćem vremenskom periodu. Ovo je od izuzetne važnosti s obzirom na veliki broj korisnika usulga narodnih kuhinja. Stara oprema biće obnovljena u 12 narodnih kuhinja kojima upravlja Crveni krst.

U planu je da u saradnji sa Fondom B92 oprema bude instalirana do proleća 2019. a do tada bi sa radom trebala da započne i posebna kuhinja u Beogradu u kojoj će se pripremati hrana u vanrednim i kriznim situacijama.

U Srbiji postoji 76 narodnih kuhinja kojima upravlja Crveni krst, a u kojima se obroci obezbeđuju za preko 34.000 ljudi. Još značajniji podatak je da su oko 12.000 korisnika deca. Samo u Beogradu trenutno su aktivna 52 distributivna punkta u 17 gradskih opština.

“Narodne kuhinje su simbol najhumanije podrške pojedincima i porodicama i one obezbeđuju gotovo jedini kuvani i topli obrok najugroženijim stanovnicima Srbije.  Zato ova donacija Coca-Cola sistema ima poseban značaj. Ovo je još jedan izvanredan gest našeg partnera, koji je u svim teškim situacijama i krizama uvek pomagao građanima.”, izjavio je predsednik Crvenog krsta Srbije prof.dr Dragan Radovanović.