Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine sa invaliditetom “Sunce” uz podršku Delta Fondacije nastavlja akciju pružanja usluge “Predah” koja podrazumeva kratkoročno odvajanje korisnika Centra od roditelja u cilju njihovog osamostaljivanja i socijalizacije. Na taj način roditelji imaju mogućnost odmora od svakodnevne brige o detetu koje nije samostalno. Aktivnosti u okviru ove usluge podrazumevaju noćenje i produženi boravak dece van kuće u namenski opremljenom prostoru Centra „Sunce“. Projektom je pokriven period od 14. januara do 30. decembra 2015. godine.