Dobrotvorna organizacija BELhospice je u sklopu kampanje #Dostojanstvo je ljudsko pravo, lansirala platformu za online donacije pod nazivom Fandrejzing.rs. Cilj ovog projekta je da olakša proces prikupljanja sredstava za ovu organizaciju. U prvih 6 meseci, platforma daje mogućnost pojedincima da započnu svoje fandrejzing kampanje i motivišu svoju sredinu da podrži rad BELhospice centra. Nakon toga, platforma će postati open source tako da će moći da je koriste i druge dobrotvorne organizacije na području Srbije.