Albanski Crveni Krst je u saradnji sa Fondacijom Vodafone dao donaciju i pružio pomoć za 500 porodica koje su evakuisane u Južnoj Albaniji. Donacija je podrzumevala pakete hrane i druge neophodne potrepštine.