Скопје производство на мебел компанија Tehnokoop доо и на пазарот на мало со синџирот на ОТО Мебел пазар донираше комплетна мебел за центарот на Скопје грижа ден за децата со аутизам.