Članovi grupe Van Gogh donirali su 2,000 EUR Opštoj bolnici u Kraljevu a dobijena sredstva biće upotrebljena za kupovinu instrumenata i aparata za ortopediju, za decu i odrasle