Ovaj program ima za cilj da organizacijama civilnog društva pomogne u izgradnji dugoročnih partnerstava sa novim donatorima u njihovim zajednicama, unapredi njihovo dugoročno finansijsko planiranje i poboljša njihovu održivost kroz povećanje njihove vidljivosti i uticaja u zajednicama u kojima rade. Prijave za konkurs mogu se poslati do 18. januara. 

Projekat sprovodi Trag fondacija, u partnerstvu sa SIGN mrežom, i uz finansijsku podršku Evropske unije. Poziv za prijavljivanje na konkurs je otvoren za sve organizacije civilnog društva (udruženja građana i fondacije) registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje postoje više od godinu dana i čija je primarna teritorija delovanja zajednica (selo, opština, grad) u kojoj su registrovane.

Putem ovog programa, Trag fondacija će podržati do 10 organizacija civilnog društva, koje će dobiti obuku za prikupljanje sredstava, podršku za izradu planova za prikupljanje, zatim po 700 EUR za kampanje prikupljanja sredstava i za prikupljen iznos novčanih sredstava u svojoj zajednici od strane pojedinaca i kompanija, Trag fondacija im dodeljuje isti iznos novca, koji mogu da koriste za svoje projektne aktivnosti. Minimalni iznos za prikupljanje je 2.000 EUR, a maksimalni 4.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Ukupno je na raspologanju 28.000 EUR za svih 10 projekata.

Popunjene prijavne formulare možete slati najkasnije do 18. januara 2019. godine do 16 časova na e-mail adresu filantropija@tragfondacija.org. Prijavni formular se nalazi u prilogu ovog mejla.

Proces selekcije biće završen najkasnije do kraja januara 2019. godine, a dva treninga održana tokom februara 2019. godine.

U toku konkursa, ukoliko vam je potrebna bilo kakva podrška ili želite konsultacije u vezi sa vašom idejom, pišite na e-mail adresu vjekoslav@tragfondacija.org.

Detaljnije informacije o uslovima konkursa i procesu odlučivanja možete preuzeti ovde.