Blog | Page 2 | Giving Balkans

Blog

Upotreba donacija može se kategorisati na osnovu nameravanog efekta koji donacija ima na pitanje kome želi da pomogne. Shodno tome, korišćenje donacija se kategoriše ili kao donacije sa predviđenim kratkoročnim efektima ili dugoročnim efektima. Donacije sa predviđenim dugoročnim efektima odnose se na podršku koja korisnicima treba da pruži strateška rešenja za njihove probleme, dok donacije sa predviđenim kratkoročnim efektima imaju za cilj rešavanje neposrednih problema u društvu. 

Saznaj više

U prethodnim godinama, donacije usmerene ka pojedincima i porodicama bile su najčešće. Ovaj trend se promenio 2020. godine kada su neprofitne organizacije postale najaktivniji kanal podrške. Od 2020. godine podrška neprofitnom sektoru postepeno je rasla, dostigavši u 2022. godini 45,2% svih dobrotvornih akcija. 

Saznaj više

Građani su (putem masovnih davanja) kontinuirano bili najznačajniji tip donatora, kroz aktivno učestvovanje od 2015. godine. Međutim, 2020. godine zabeležen je značajan porast davanja poslovnog sektora koji se fokusirao na ublažavanje posledica pandemije. Međutim, 2021. godine došlo je do smanjenja doprinosa poslovnog sektora, što prati trend koji je uočen u poslednje dve godine. Konkretno, primećen je pad u davanju putem poziva na konkurse od strane kompanija. 

Saznaj više

U 2022. godini, zdravstvo je ostala glavna oblast davanja u Srbiji kao i prethodne godine. Donacije za zdravstvo činile su više od trećine svih dobrotvornih akcija i približno dve trećine ukupnog iznosa. Donacije namenjene lečenju bile su najčešći oblik podrške za zdravstvo, prateći trend iz prethodnih godina. Nekoliko neprofitnih organizacija imalo je ključnu ulogu u prikupljanju sredstava za lečenje, koji često zahtevaju značajne sume. 

Saznaj više

10 godina Catalyst Balkans | Predstavljanje izveštaja „Srbija daruje 2022“ | Tranzicija liderstva

Saznaj više