U 2022. godini, zdravstvo je ostala glavna oblast davanja u Srbiji kao i prethodne godine. Donacije za zdravstvo činile su više od trećine svih dobrotvornih akcija i približno dve trećine ukupnog iznosa. Donacije namenjene lečenju bile su najčešći oblik podrške za zdravstvo, prateći trend iz prethodnih godina. Nekoliko neprofitnih organizacija imalo je ključnu ulogu u prikupljanju sredstava za lečenje, koji često zahtevaju značajne sume. 

Što se tiče promena u raspodeli davanja prema ključnim oblastima, najznačajniji porast primećen je u podršci marginalizovanim grupama. Ovaj porast može se pripisati većem broju inicijativa koje su usmerene ka ekonomski ugroženima za pružanje socijalnih usluga, deci bez roditeljskog staranja i porodicama samohranih roditelja. Što se tiče drugih istaknutih oblasti, primećen je blagi pad podrške obrazovanju u 2022. godini, dok je podrška smanjenju siromaštva ostala relativno na sličnom nivou. 

Grafikon 1. Trendovi u oblastima davanja 2018 - 2022 (% dobrotvornih akcija) 

Zdravstvo je najviše podržana oblast davanja u Srbiji od 2018. godine, osim u 2020. godini kada su donacije imale za cilj ublažavanje efekata Covid-19. Udeo dobrotvornih akcija posvećen zdravstvu obično se kretao oko trećine ukupnog davanja. Podrška marginalizovanim grupama činila je 21,8% dobrotvornih akcija i 7,5% doniranog iznosa, čime je postala druga najčešća oblast davanja. Ostale ključne oblasti dobile su manji udeo, pri čemu smanjenje siromaštva čini 12,4% dobrotvornih akcija, a obrazovanje 10,9%. 

Manje podržane oblasti zajedno su činile 20,6% dobrotvornih akcija, što je niži procenat u poređenju sa 2021. godinom. Sezonsko davanje činilo je 8,3% svih dobrotvornih akcija, zatim zaštita životne sredine (2,6%), kultura i umetnost (1,6%), sport (1,3%) i ekonomski razvoj (1,1%). Oblasti izvan ovih kategorija imale su udeo manji od 1% dobrotvornih akcija. U raspodeli ukupnog doniranog iznosa za druge oblasti, istakle su se verske aktivnosti, sezonsko davanje i upravljanje vanrednim situacijama - sa oko 1,3%. Prema bazi podataka Giving Balkans, tokom prethodne godine donirano je više od 402.600 evra za podršku ljudima pogođenim ratom u Ukrajini. 

Grafikon 2. Raspodela davanja u Srbiji u 2022. godini prema oblastima 

Oblasti prema tipovima donatora 

Građani su putem masovnog davanja bili glavni tip donatora za zdravstvo i podršku marginalizovanim grupama. Fizička lica su pokazala visok nivo aktivnosti u doniranju za smanjenje siromaštva, dok su korporativni donatori ulagali u obrazovanje. 

Grafikon 3. Oblasti davanja prema tipu donatora (% svih dobrotvornih akcija) 

Oblasti prema nameravanim efektima davanja 

Donacije sa nameravanim kratkoročnim efektima bile su prisutne u svim ključnim oblastima, osim u oblasti obrazovanja. U davanju za zdravstvo, 79,6% dobrotvornih akcija imalo je za cilj davanje sa kratkoročnim efektima, pretežno lečenje. Slično tome, za smanjenje siromaštva, 94,7% svih donacija imalo je nameravane kratkoročne efekte, često uključujući humanitarnu pomoć. 

S druge strane, donacije sa dugoročnim efektima bile su najzastupljenije u oblasti obrazovanja. To se poklapa sa uobičajenom praksom strateškog davanja za obrazovanje, koje često podrazumeva pružanje opreme i stipendija za podršku dugoročnim obrazovnim prilikama. 

Grafikon 4. Oblasti davanja prema nameravanim efektima (% dobrotvornih akcija) 

Primeri davanja 
 
Podrška zdravstvu 

Galenika, kompanija posvećena zdravstvu, donirala je 80.000 evra Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Doprinos je upotrebljen za nabavku endoskopskog video stuba, što je doprinelo unapređenju operacija srčanih zalistaka. Korist za pacijente ogleda se u povećanom broju operacija i smanjenom trajanja operacija. 

Podrška obrazovanju 

Telekom Srbija je pokrenuo kampanju "Stvaramo znanje", poklonivši važnu IT opremu za 20 škola. Kroz zajednički napor sa Ministarstvom obrazovanja, identifikovano je 40 škola u potrebi, pri čemu je iz svake regije odabrano pet. Javno učešće obezbedilo je transparentnu selekciju škola. 

Socijalno preduzetništvo 

Kampanja udruženja "Zadrugarstvo" prikupila je 9.000 evra putem platforme Donacije.rs. Cilj je bio razvoj socijalnog preduzeća za reciklažu i proizvodnju papira u Kragujevcu za odrasle osobe sa invaliditetom. Inicijativa je realizovala inkluzivno okruženje, pružajući obuku i kontinuiranu podršku korisnicima. 

Još jedna akcija dolazi od Ženskog centra Užice, koji je pokrenuo kampanju "Podržimo žene Retex centra". Zapošljavajući šest žena, od kojih je pet sa invaliditetom, koje recikliraju upotrebljene tekstilne proizvode, pomaže se i 280 socijalno ugroženih porodica koje se snabdevaju tekstilom. Reč je o održivom pristupu koji koristi ženama i životnoj sredini. 

Akcija "Programeri za građane" 

Program "Programeri za građane" kompanije Vega IT osvojio je prestižnu VIRTUS nagradu. Program je kreirao 15 softverskih rešenja za neprofitne organizacije. Ideje su birane putem glasanja zajednice, a IT kompanije su sarađivale, pokazujući svoju posvećenost filantropiji.