Kosovo | Page 2 | Giving Balkans

Vesti o davanjima

Filantropske akcije manjinskih zajednica na Kosovu pokazuju kolika može biti snaga empatije i ujedinjenosti u pokretanju društvenih promena.

Saznaj više

Pojedinci su jedan od najistaknutijih donatora na Kosovu otkako je Catalyst Balkans započeo praćenje filantropije na Kosovu. Samo u periodu od 2020. do 2022. godine pojedinci su kroz 912 akcija davanja donirali više od 2,3 miliona evra.

Saznaj više

Donacije sa dugoročnim efektima su moćan alat za stvaranje održivih promena i rešavanje osnovnih uzroka društvenih problema.

Saznaj više

Da li razumete razliku između davanja sa kratkoročnim i onih sa dugoročnim efekatima?

Saznaj više

Obrazovanje je jedan od osnovniih aspekta za napredak društva, a na Kosovu donatori imaju mnogo mogućnosti da podrže obrazovne inicijative.

Saznaj više

Masovna davanja građana su efikasan način da se ljudi ujedine i naprave pozitivne promene u svojim zajednicama. Ovim putem pojedinci i pojednke mogu značajno uticati na svoje zajednice i pomoći da se životi onih koji toj zajednici pripadaju promene na bolje.

Saznaj više

Društveno odgovorne kompanije na Kosovu daju značajan doprinos svojim zajednicama, odgovarajući na različite potrebe i pomažući u rešavanju važnih pitanja.

Saznaj više