U prvih osam meseci 2023. godine, prema podacima Catalyst Balkans, zabeleženo je 430 akcija davanja za opšte dobro.

Među njima, podaci o tačnim iznosima donacija bili su dostupni za 163 akcije davanja, što predstavlja 38% svih donacija. Kroz ove 163 filantropske akcije donirano je 8,1 miliona dolara za različite oblasti na Kosovu. Međutim, za preostale 263 akcije davanja nisu bili dostupni podaci o iznosima donacija, što govori o potrebi za većom transparentnošću u izveštavanju o filantropiji.

U istom periodu, ukupno 206 donacija usmereno je ka pojedincima i porodicama na Kosovu. Među njima, tačni iznosi donacija bili su dostupni za 32 akcije davanja, što iznosi oko 1,3 miliona dolara, ali za preostale 174 filantropske akcije informacije o tačnim iznosima donacija ostale su neidentifikovane.

Demografska slika donatora: Odakle dolazi podrška?

Približno 83% ukupnih donacija poticalo je sa samog Kosova, ističući snažnu lokalnu podršku pojedincima i porodicama. Švajcarska je doprinela značajnih 17% donacija, što ukazuje na značajan međunarodni doprinos. Nasuprot tome, Nemačka i Belgija svaka su činile manje od 1% ukupnih doprinosa, što pokazuje relativno manje angažovanje ovih zemalja u podršci filantropskim naporima na Kosovu.

Uključeno je oko 50 različitih donatora koji su pomagali ove kategorije, pri čemu je značajan deo doprinosa usmeren preko Udruženja "Balkan Orphans", koje je obezbedilo polovinu donacija. U grafikonu možete pogledati detaljan prikaz različitih donatora i njihovih procentualnih doprinosa.

Izvori donacija: Doprinosi različitih donatora

Donacije su stizale iz različitih izvora, uključujući organizacije civilnog društva i udruženja, pojedince i grupe, privatne fondacije, korporacije i mala i srednja preduzeća (MSP). Više od 50% donacija ostvareno je putem organizacija civilnog društva i udruženja. Sledeći grafikon pruža sveobuhvatan prikaz izvora donacija.

Od svih prikupljenih donacija, 81% rezultat je poziva za donacije i događaja za prikupljanje sredstava, što ističe efikasnost ovih metoda u generisanju doprinosa. Direktne donacije činile su 17% ukupnih donacija, dok su događaji poput večera, ručkova, sportskih aktivnosti i drugi zajedno činili 2%. Nasuprot tome, grantovi ili pozivi za aplikacije činili su skromno manje od 1% ukupnih doprinosa.

Korisnici: Ko dobija podršku?

Glavni korisnici ovih donacija bili su pojedinci i porodice koji se suočavaju sa ekonomskim teškoćama, što čini većinu od 72%. Dodatnih 6% donacija usmereno je prema određenim opštinama, uključujući Mitrovicu, Drenas, Skenderaj, opštine Klina i Istog, kako bi se pomoglo u oporavku od poplava. Manji deo donacija, koji čini 7%, dodeljen je podršci odraslima i deci sa intelektualnim, fizičkim i zdravstvenim poteškoćama.

Dodatnih 10% donacija bilo je namenjeno pojedincima iz određenih regija, dok je 4% obezbedilo podršku pojedincima van Kosova, uglavnom u Albaniji i Severnoj Makedoniji. Konkretno, oko 3% donacija stiglo je do primalaca u mestima Gostivar, Tetovo, Kukës, Lezhi i Shkodër, što govori o širokom geografskom uticaju ovih davanja. Grafikon ispod pruža sveobuhvatan prikaz donacija primljenih po opštinama, nudeći vizualnu reprezentaciju geografske distribucije filantropskih davanja.

• Izgradnja domova za osobe u ekonomskoj potrebi

Važno je napomenuti da je gotovo polovina donacija bila posvećena izgradnji novih domova za osobe u potrebi i one čije su kuće uništene poplavama (gotovo polovina akcija davanja - 42% bila je usmerena ka ovoj svrsi, prema podacima dostupnim u aplikaciji Kosovo daruje). Na listi opština koje su imale koristi nalaze se Dragash, Ferizaj, Gjakova, Gjilan, Gllogovc, Graçanica, Kamenica, Klina, Lipjan, Malisheva, Mitrovica, Obiliq, Peja, Podujevë, Prishtina, Prizren, Rahovec, Skenderaj, Shtime, Suhareka, Vushtrri. Više od 80 donacija kuća usmereno je ka porodicama u potrebi i pomoglo im je da prevaziđu životni problem obezbeđivanjem trajnog, sigurnog i toplog mesta za život.

Inspirativne priče o podršci pojedincima i porodicama na Kosovu

Pored podataka, odabrali smo nekoliko inspirativnih priča o davanju podrške pojedincima i porodicama na Kosovu. Pročitajte ih ispod.

Pružanje hrane i zdravstvenih usluga

Brojne donacije uključivale su pakete hrane, lekove i druge vitalne potrepštine. Humanitarno udruženje "Bereqeti" je omogućilo ove donacije za više od pedeset porodica u potrebi. Neki poslovni subjekti ponudili su besplatne zdravstvene usluge za one u teškoj ekonomskoj situaciji.

"Italijanska Očna Bolnica" je ponudila besplatne preglede i intervencije za jednu porodicu. Na dan Bajrama, kompanija "Shell" na Kosovu donirala je više od 300 paketa hrane onima koji se suočavaju sa ekonomskim izazovima.

Donator N.K., doniralo je više od 1.000 kg brašna porodicama u Skenderaju kojima je najpotrebnije, dok je vlasnik kompanije "Aral Petrol" donirao više od 1.000 kg brašna porodicama u Shtimu koje su u teškoj ekonomskoj situaciji.

Donacije za lečenje

Veliki broj donacija su prikupljene i kako bi pomogle pojedincima koji se suočavaju sa teškim i retkim bolestima, zahtevajući skupo međunarodno medicinsko lečenje ili negu, bilo na Kosovu ili drugde. Više od 20.000 EUR prikupljeno je za medicinsko lečenje F.M. kako bi se podržala transplantacija jetre.

Više od 35.000 EUR prikupljeno je kroz kampanju kako bi se podržalo lečenje leukemije kod Sh.L. u Turskoj. Više od 18.000 EUR prikupljeno je za lečenje A.K., koji je dijagnostikovan retkom bolešću koja zahteva lečenje izvan Kosova.

Donacije su prikupljene putem različitih kampanja. Jedna od njih uključivala je aukciju umetničkih dela, gde su se umetnici iz Kosova i Severne Makedonije udružili kako bi pomogli V.D., kojem je potrebno lečenje od raka u inostranstvu, prodajući svoja dela na aukciji održanoj u Prištini. Uspeli su prikupiti 18.000 EUR.

Aukcija umetnika sa Kosova i iz Severne Makedonije, održana u Prištini, "Menza Ramiz Sadiku", izvor fotografije: koha.net

Zaključak

Analizirajući podatke o filantropiji na Kosovu, očigledno je da različite grupe donatora, uključujući pojedince, preduzeća i organizacije, aktivno doprinosi dobrobiti pojedinaca i porodica na različite načine. Podrška se pruža i izvan granica i pretežno koristi onima koji se suočavaju sa ekonomskim izazovima. Značajna sredstva koja su prikupljena ukazuju na važnu ulogu filantropije na Kosovu, ostavljajući nas sa važnim pitanjima o budućnosti davanja i njenom uticaju na zajednice u regionu.

Ove priče koje smo podelili samo su nekoliko od mnogih inspirativnih priča o tome kako se pojedinci i porodice podržavaju na Kosovu. Ako želite da saznate više o ovim donacijama, možete pristupiti bazi podataka i analizirati podatke sami.

Želite da saznate više o filantropiji i donacijama na Kosovu? Pogledajte naš izveštaj o stanju filantropije - "Kosovo daruje 2022".

Ovaj članak je omogućen velikodušnom podrškom američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Catalyst Balkans i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država.

Program građanskog angažovanja na Kosovu je petogodišnja inicijativa koju sprovodi Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).