Pojedinci su jedan od najistaknutijih donatora na Kosovu otkako je Catalyst Balkans započeo praćenje filantropije na Kosovu. Samo u periodu od 2020. do 2022. godine pojedinci su kroz 912 akcija davanja donirali više od 2,3 miliona evra.

Obrazovanje i smanjenje siromaštva su dve teme koje pojedinci najviše podržavaju tokom godina.

Jednokratne donacije su dominantna vrsta individualnih donacija u smislu nameravanih efekata, a prošle godine su pojedinci donirali 15,5% doniranog iznosa i učestvovali u 29,6% akcija davanja.

U nastavku ovog teksta pročitajte inspirativne priče o individualnim darivanjima na Kosovu.

„Balkan's Orphans” – humanitarna organizacija kojoj pojedinci veruju i podržavaju je 

„Balkan's Orphans” je humanitarno udruženje koje pojedinci često podržavaju kroz donacije u novcu, uslugama i robi.

Jedan od primera je donacija iz 2020. godine kada je M.A. iz Švajcarske poklonio Udruženju „mercedes V klase 220”, vredan oko 51.000 evra. Svrha donacije je bila da bude na raspolaganju domu za stare u Suvoj Reci, opština Prizren.

Iste godine Xhavit Krasniqi  je donirao udruženju 20.000 evra kako bi doprineo izgradnji doma petočlane porodice F.M., koja je bila fizički invalidna i živela u očajnim uslovima.

Sejdi Tasholli je 2021. godine donirao udruženju 1.000 kg brašna kako bi podržao njihove humanitarne aktivnosti za ljude u nevolji, dok su Gzim i Artan Elshani iz sela Pirana u Prizrenu donirali 5.000 kg brašna za istu namenu.

Prošle godine, Veton Hoti, koji živi u Švajcarskoj i redovni je donator organizacije, donirao je vozilo.

Podrška Humanitarnom udruženju “Bereqeti”

Druga organizacija poznata po svom radu i podržana od strane brojnih donatora je Humanitarno udruženje “Bereqeti”.

Jedan od njih je Sadri Buzhala iz Suve Reke, koji živi i radi u Švajcarskoj, koji je 2020. godine donirao „pick-up“ vozilo za podružnicu Udruženja „Bereqeti“ u Suvoj Reci kako bi se olakšao proces dostavljanja pomoći ljudima u nevolji.

Donator koji je želeo da ostane anoniman pomogao je 2021. godine donacijom od 2.000 evra i 1.000 kg brašna za 40 porodica iz Janjeva, Šaškovaca i Aklapija. Drugi primer je preduzetnik Xhavit Krasniqi koji se pridružio kampanji „Sofra e Ramazanit 2022“ donirajući ukupno 2.500 evra za pakete hrane koji su isporučeni porodicama u teškoj ekonomskoj situaciji tokom Ramazana. Svaki paket vredan je 30 evra.

Podrška za humanitarnu organizaciju Bereqeti

Podrška obrazovanju

Jedan od primera za donacije namenjene obrazovanju je donacija za biblioteku škole „18 Prilli“ u Mališevu, 2020. godine.

Biblioteka je dobila donaciju od 221 primerka školskih udžbenika za učenike od 1. do 9. razreda.  Donator koji je obezbedio udžbenike poreklom je iz Mališeva, a trenutno živi u Švajcarskoj, i želeo je da ostane anoniman.

Drugi primer je iz 2022. godine. Humanitarno udruženje „Bereqeti” u Glogovcu, u saradnji sa predsednikom Saveta Islamske zajednice u Glogovcu, omogućilo je otvaranje bunara za osnovnu školu „Hasan Priština” u selu Lapušnik. Već postojeći bunari u krugu škole više nisu proizvodili vodu za piće, pa je bilo potrebno hitno rešenje. Zemljoposednik Jeton Thaçi je poklonio svoju zemlju za kopanje bunara.

Volonterski doprinos stručnjaka iz dijaspore

2022. godine, kroz Program građanskog angažovanja na Kosovu (CEA), petogodišnju inicijativu koju sprovodi Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID), tri stručnjaka iz dijaspore, nekoliko nedelja su volonterski ponudili svoju profesionalnu ekspertizu kroz jačanje kapaciteta predstavnika i aktivista  tri lokalne organizacije.

Njihov angažman obezbedio je partner KCSF-a u realizaciji ove projektne aktivnosti, organizacija GERMIN.

Atifete Xhemaj, ekspertkinja iz Belgije, dobrovoljno je radila sa osobljem Kosovskog centra za rehabilitaciju žrtava torture (KRCT) na pronalaženju adekvatnih oblika i kanala za komuniciranje podrške koju pružaju žrtvama seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Štaviše, uspela je da pomogne organizaciji u pripremi kampanja za podizanje svesti o ovoj osetljivoj kategoriji.

Organizacija Sustainability Leadership Kosova (SLK) uspela je da stekne znanje od stručnjaka Kreshnika Rame, koji živi u Švedskoj. Njegov poseban doprinos je bio u obuci osoblja organizacije o pitanjima energetike i izazova u vezi sa prikupljanjem podataka o emisiji gasova.

Kaltrina Durmishi, ekspertkinja iz Austrije, podržala je organizaciju Teach for Kosovo u širenju kontakata i umrežavanju sa predstavnicima dijaspore, biznisa i važnih organizacija u Austriji. Sve ovo se radi u cilju stvaranja partnerstva, prikupljanja sredstava, kao i uključivanja dijaspore u njihov program stipendiranja.

Volonterski doprinos stručnjaka iz dijaspore

Zaključak

Postoji mnogo inspirativnih priča o doprinosu pojedinaca njihovim zajednicama na Kosovu, koje nam govore koliko je njihova uloga važna u kosovskom filantropskom ekosistemu. Više informacija o individualnoj filantropiji na Kosovu i inspiraciju kako i sami možete da pomognete, pronađite na linku.

 

Naslovna fotografija: Komuna Istog

Ovaj članak je omogućen velikodušnom podrškom američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Catalyst Balkans i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država.

Program građanskog angažovanja na Kosovu je petogodišnja inicijativa koju sprovodi Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).