Smanjenje siromaštva bilo jejoš jedna oblast koju su građani i kompanije na Kosovu često podržavali tokom prvih osam meseci 2023. godine.

Prema podacima Catalyst Balkans, od početka januara do kraja avgusta 2023. godine, 1.320.288 evra donirano je za smanjenje siromaštva kroz 259 akcija davanja. Donacije su uglavnom bile jednokratna podrška (98,1%), dok su samo 1,9% filantropskih akcija bile one sa dugoročnim efektima.

Građani su, kroz masovna davanja, podržali smanjenje siromaštva kroz 34,4% filantropskih akcija, dok su pojedinci doprineli sa 16,6% akcija davanja. Tokom prvih osam meseci tekuće godine, korporativni sektor učestvovao je samo u 3,47% filantropskih akcija posvećenih smanjenju siromaštva. 22,4% akcija davanja bile su donacije iz dijaspore, dok su najviše podržane bile organizacije civilnog društva - sa 42,1% akcija davanja i pojedinci/porodice - sa 57,9% filantropskih akcija.

Osim podataka, izdvojili smo neke inspirativne priče o donacijama za podršku smanjenju siromaštva na Kosovu.

Udruženje "Balkan Orphans" podržava ekonomski ugrožene osobe

Udruženje "Balkan Orphans" poznato je po pružanju pomoći pojedincima i porodicama kojima je potrebna pomoć. Ove godine, uz podršku donatora sa Kosova i iz dijaspore, obezbedili su kuće za mnoge porodice na Kosovu.

Kuća je donirana porodici S. u Rahovcu, zahvaljujući 23.002,95 evra prikupljenih od domaćih i donatora i dijaspore u kampanji za prikupljanje donacija. Kuće su takođe donirane porodici Sh. u Drenasu (15.610 evra prikupljeno je u kampanji za prikupljanje donacija), porodici Sh. u Gjakovu (20.009,41 evra prikupljeno je tokom kampanje), porodici S. u Prizrenu (domaći i donatori iz dijaspore obezbedili su 14.507,57 evra), i porodici S. u Gjakovu (20.010,00 evra).

Zahvaljujući podršci domaćih i donatora iz dijaspore, Udruženje "Balkan Orphans" takođe je obezbedilo kuće za:

  • Porodicu N. u Drenasu (prikupljeno je 15.606,50 švajcarskih franaka),
  • Porodicu N. u Ferizaju (prikupljeno je 20.002 evra),
  • Porodicu N. u Prištini (donatori iz Švajcarske donirali su 37.000 švajcarskih franaka, a domaći donatori 1.702 evra),
  • Porodicu M. u Gjakovu (donatori iz dijaspore donirali su 14.700 švajcarskih franaka, a domaći donatori 6.777,68 evra).

Pored kuća, ovo udruženje obezbedilo je i pakete hrane i medicinsku pomoć za porodice kojima je potrebna pomoć u različitim gradovima na Kosovu.

Humanitarno udruženje "Bereqeti" pomoglo brojnim porodicama u teškoj ekonomskoj situaciji

Humanitarno udruženje "Bereqeti" je još jedna organizacija koja pruža pomoć ljudima u teškoj ekonomskoj situaciji na Kosovu. Neke priče o dobrim delima ovog udruženja možete pročitati u nastavku teksta.

Njihova filijala u Prizrenu, zahvaljujući donaciji vrednoj 20.000 evra od strane B.B., koji živi i radi u Švajcarskoj, obezbedila je vaučer u iznosu od 210 evra za 100 porodica koje žive u veoma lošim ekonomskim uslovima. Vaučer je treblo da pomogne porodicama da pokriju osnovne potrebe, uključujući obezbeđivanje hrane na stolu.

Još jedna značajna akcija filijale ovog udruženja u Ferizaju je donacija 98 pari obuće i 28 pari sportske obuće Srednjoj školi "Medreseja Alauddin" u Gnjilanu. Ova donacija bila je moguća zahvaljujući saradnji sa Savetom Islamske zajednice Ferizaj.

Humanitarno udruženje "Bereqeti", filijala u Drenasu, uz podršku javnih zvaničnika, organizovalo je humanitarnu akciju kako bi pomogla porodicama pogođenim poplavama, podržavajući ih nakon prirodne ove katastrofe.

Izvor fotografije: Humanitarno udruženje "Berequeti"

• Donacije kompanija i preduzeća za osobe u teškoj ekonomskoj situaciji

Korporativni sektor na Kosovu takođe je pokazao solidarnost i donirao kako bi podržao smanjenje siromaštva na Kosovu.

"Devolli Corporation" je pomogao poplavljenim područjima Skenderaja doniranjem dva kamiona brašna i dušeka iz njihovih fabrika, "Comodita Home" i "M. Sillosi".

Proizvodi su donirani porodicama u naseljima Tushilë, Llaushë, Kuqicë i u Šestom okrugu Skenderaja.

U saradnji sa Humanitarnim udruženjem "Bereqeti", tržni centar "Galeria" podelio je 100 paketa sa osnovnim namernicama porodicama kojima je potrebna pomoć iz Prizrena.

Glavni korisnici bili su deca bez roditeljskog staranja, porodice koje žive od socijalne pomoći i osobe sa invaliditetom.

Primer sezonskog davanja je akcija pekare "Laura" u Hajvaliju. Pekara je donirala hleb porodicama u ekonomskoj potrebi tokom Ramazana i dana Eid-ul-Fitr. •

  • Doprinos Fondacije "Golden Eagle" opštem dobru

Fondacija "Golden Eagle" takođe je poznata po svom doprinosu opštem dobru. Od januara do avgusta 2023. godine, ova fondacija je pomogla 25 porodica pogođenih poplavama u Skenderaju i Mitrovici, donirajući nameštaj i pomažući ovim porodicama u obnovi njihovih domova nakon poplava.

Osim toga, fondacija je donirala 200 školskih torbi za učenike iz porodica u ekonomskoj potrebi, kako bi olakšala ovim porodicama da opreme svoju decu za školu.

Izvor fotografije: Fondacija "Golden Eagle"

Zaključak

Tokom prvih osam meseci 2023. godine akteri filantropskog ekosistema na Kosovu pokazali su zajedničku posvećenost smanjenju siromaštva. Inspirativne priče o organizacijama poput Udruženja "Balkan Orphans", "Bereqeti" i Fondacije "Golden Eagle" samo su neki od primera solidarnosti zahvaljujući kojima su obezbeđeni krov nad glavom, hrana i pomoć onima kojima je to bilo najpotrebnije.

Ako želite da saznate više o donacijama za smanjenju siromaštva i drugim davanjima na Kosovu, možete pristupiti bazi podataka i analizirati podatke i sami.

 Ako želite da saznate sce o filantropiji i donacijama na Kosovu tokom prethodne godine, pogledajte naš izveštaj o stanju filantropije Kosovo daruje 2022.

Naslovna fotografija: Balkan Orphans

Ovaj članak je omogućen velikodušnom podrškom američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Catalyst Balkans i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država.

Program građanskog angažovanja na Kosovu je petogodišnja inicijativa koju sprovodi Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).