Kosovo daruje | Giving Balkans

Kosovo daruje

Kosovo daruje je deo platforme Giving Balkans – jedinstvene baze podataka o filantropskim davanjima na Zapadnom Balkanu, koja pruža najažurnije i najsveobuhvatnije informacije o davanju na Zapadnom Balkanu.

Kosovo daruje je deo programa CEA (The Citizen Engagement Activity Program – Program za angažovanje građana). To je petogodišnji program koji finansira USAID čiji je cilj da podrži organizacije civilnog društva da izgrade interesne zajednice koristeći pristup usredsređen na ljude, da konsoliduju svoje resurse i bazu partnera, da utiču na promene tako što će povezati različite aktere oko lokalnih razvojnih rešenja, kao i da povećaju odgovornost vlada.
 

Izveštaj o stanju filantropije za period od 2015. do 2022. godine i izveštaja o davanjima neprofitnim organizacijama za 2021. i 2022. godinu. Naši izveštaji su osnovni resurs za svakoga ko želi da bolje razume dijapazon filantropije na Kosovu.

Priče o filantropiji – ovaj odeljak je podeljen na tri dela: Vesti o filantropiji, gde prikazujemo inspirativne priče o davanjima na Kosovu; Intervjui o filantropiji – priče o uspešnim neprofitnim organizacijama sa Kosova; Blog odeljak koji je prepun obrazovnog sadržaja, saveta i najboljih praksi za neprofitne organizacije.

Aplikacija Kosovo daruje predstavlja alat koji vam omogućava da pretražujete našu bazu podataka koristeći niz kriterijuma, uključujući donatore, korisnike, iznos, namene, lokaciju i vremenski period. Aplikacija Kosovo daruje je odličan resurs za istraživače, neprofitne organizacije i sve koji žele da saznaju više o filantropiji na Kosovu./p>

Baza podataka Kosovo daruje obuhvata tri elementa:
  1. Izveštaj o stanju u oblasti filantropije za period od 2015. do 2022. godine i izveštaja o davanjima neprofitnim organizacijama za 2021. i 2022. godinu. Naši izveštaji su osnovni resurs za svakoga ko želi da bolje razume dijapazon filantropije na Kosovu. Baza podataka Kosovo daruje obuhvata tri elementa:
  2. Priče o filantropiji – ovaj odeljak je podeljen na tri dela:
    • Vesti o filantropiji, gde prikazujemo inspirativne priče o davanjima na Kosovu;
    • Intervjui o filantropiji – priče o uspešnim neprofitnim organizacijama sa Kosova;
    • Blog odeljak koji je prepun obrazovnog sadržaja, saveta i najboljih praksi za neprofitne organizacije.
  3. Aplikacija Kosovo daruje predstavlja alat koji vam omogućava da pretražujete našu bazu podataka koristeći niz kriterijuma, uključujući donatore, korisnike, iznos, namene, lokaciju i vremenski period. Aplikacija Kosovo daruje je odličan resurs za istraživače, neprofitne organizacije i sve koji žele da saznaju više o filantropiji na Kosovu.
Izrada izveštaja „Kosovo daruje” omogućena je zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID). Njegov sadržaj je odgovornost Fondacije Katalist i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država. 

„Program za angažovanje građana“ je petogodišnja inicijativa koju sprovodi Kosovska fondacija za civilno društvo (KCFS) u saradnji sa Agencijom Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID).