Svetski dan deteta obeležava se širom sveta svakog 20. novembra, još od 1959, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Deklaraciju o pravima deteta, a potom, na isti datum, trideset godina kasnije, odnosno 1989. godine usvojila Konvenciju o pravima deteta.

Ovaj dan je prilika da se podsetimo prava deteta, skrenemo pažnju javnosti na obaveze koje kao zajednice prema njima imamo i svi zajedno radimo na unapređenju položaja dece, naročito one koja pripadaju ugroženim i osetljivim grupama.

Povodom Svetskog dana deteta, analizirali smo podatke o podršci deci na Kosovu, kao i organizacijama posvećenim njihovoj dobrobiti i za vas pripremili inspirativne priče o filantropskim akcijama usmerenim ka poboljšanju života dece na Kosovu.

Filantropske donacije u prvih deset meseci 2023. godine

Od 1. januara do 31. oktobra 2023. godine, građani i kompanije donirali su 8.054.255 evra kako bi podržali zajednice i poboljšali njihove živote na Kosovu. Većina donacija (78,7%) pružena je jednokratno, odnosno u pitanju su donacije sa kratkoročnim efektima, 18,9% akcija davanja čine strateške, odnosno donacije sa dugoročnim efektom podrške, dok se 2,39% donacija nije moglo kategorizovati sa specifičnim nameravanim efektom.

Što se tiče donatora, dominirala je domaća podrška - prema podacima filantropske platforme Giving Kosovo, 76,1% donacija došlo je sa same teritorije Kosova, dok je 23,9% bila podrška iz dijaspore. Podaci takođe pokazuju da je 30,5% akcija davanja došlo od od građana - kroz masovna davanja, 33,1% od drugih izvora, 6,18% akcija je podrška od privatnih fondacija, 8,17% su korporativnie donacije, 21,1% od podrška pojedinaca i 0,9% je kombinacija donacija od različitih donatora.

Donacije usmerene u podršku deci tokom ovog perioda

Prema preliminarnim podacima filantropske platforme Giving Kosovo, u prvih deset meseci ove godine donirano je 172.088 evra u cilju podrške deci i mladima. Donacije su usmerene ka nevladinim organizacijama u 50% slučajeva davanja, pojedinci i porodice su dobili 33,3% podrške, dok su javne institucije dobile 16,7%.

Najaktivniji donatori bili su građani putem masovnih individualnih donacija - učestvovali su u 41,7% dobrotvornih akcija. Korporativni sektor pružio je 25% podrške; pojedinci su doprineli sa 16,7%; drugi donatori učestvovali su u 8,33% filantropskih akcija, dok su mešovite donacije bile prisutne u 8,33%.

Polovina donacija predstavljala je jednokratnu podršku sa prilično kratkoročnim efektom (50%), 33,3% su donacije sa dugoročnim efektima, dok za 16,7% nismo mogli identifikovati efekte davanja. Isti podaci pokazuju da je 8,33% donacija namenjeno podršci deci došlo iz dijaspore, dok je 91,7% stiglo sa samog Kosova.

Na Giving Kosovo filantropskoj platformi, kategorizujemo decu i mlade bez roditeljskog staranja kao posebnu grupu, pa smo pripremili i podatke o tome kako Kosovo pruža podršku ovim grupama. Od 1. januara do 31. oktobra, donirano je 22.417 evra u cilju podrške deci i mladima bez roditeljskog staranja. Pomoć je distribuirana putem nevladinih organizacija u svim (100%) slučajevima.

Podaci su pokazali da su najaktivniji donatori bili pojedinci, koji su doprineli u 40% filantropskih akcija. U 20% filantropskih akcija učestvovali su građani, putem masovnih davanja, a korporativni sektor je takođe učestvovao u 20% akcija davanja. Više od polovine donacija za decu i mlade bez roditeljskog staranja bila je dugoročna podrška (60%), dok su 40% akcija bile jednokratne.

U nastavku članka, čitajte inspirativne priče o tome kako su građani i kompanije na Kosovu podržali različite kategorije dece kroz svoje filantropske akcije.

Prigrlimo različitosti: Podrška organizaciji "Down Syndrome Kosova"

Proces kreiranja razglednica u kancelariji "Down Syndrome Kosova"​; Fotografija: Arbër Gjoni

"Down Syndrome Kosova" je dobro poznato udruženje posvećeno promovisanju, poštovanju i zaštiti prava dece i odraslih sa Daunovim sindromom na Kosovu i njihovih članova porodice. Oni su razvili mrežu donatora i podržavaoca.

Ovo udruženje je prikupilo više od 53.588 evra tokom akcije "Razglednica za tebe" u okviru kampanje "S nama, ne za nas", obeležavajući Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom 21. marta 2023. godine. Korporacije, mala i srednja preduzeća, nevladine organizacije, pojedinci i drugi pridružili su se kampanji kupovinom razglednica koje su napravile osobe pogođene Daunovim sindromom, kroz koju se podržavaju terapeutske i psihosocijalne usluge za osobe sa Daunovim sindromom.

Među kompanijama koje su podržale kampanju su maloprodajni lanac "Viva Fresh Store" na Kosovu i obrazovna ustanova "PBC Academy". Obe kompanije kupile su po 1.000 razglednica od "Down Syndrome Kosova" kako bi podržale ovu akciju.

Još jedna kompanija koja je podržala ovo udruženje je kompanija "Meridian Express". Potpisali su sporazum o saradnji, prema kojem će "Meridian Express" pružiti finansijsku podršku kako bi pokrili terapeutske usluge za dvoje dece pogođene Daunovim sindromom tokom jedne godine. Ove usluge će pružiti "Down Syndrome Kosova", s obzirom na specijalizovano iskustvo unutar organizacije.

Izgradimo nadu: Podrška deci bez roditeljskog staranja

Od 1999. godine, "SOS Dečija sela" na Kosovu radi na stvaranju doma punog ljubavi za svako dete bez roditeljskog staranja, brinući o tim mališanima i osnažujući ih, kao i porodice kojima je potrebna pomoć. Zahvaljujući velikoj podršci svoje zajednice, ova organizacija je do sada pomogla i osnažila više od 1.500 dece. Neke od vrednih donacija koje su podržale organizaciju u naporima da obezbedi domove pune ljubavi za decu bez roditeljskog staranja su:

  • Donacija u iznosu od 16.666 evra od "NLB Banke Kosova".
  • Donacija tehnološke opreme od strane "Help in Kosovo", međunarodne organizacije koja podržava ljude na putu ka samostalnosti.
  • Donacija od 500 evra od porodice Mulaku iz Vučitrna.

Donacija "Pomoć na Kosovu" za "SOS Dečija sela" na Kosovu; Fotografija: Zvanična Facebook stranica "SOS Dečijih sela" na Kosovu

Investiranje u dečje zdravlje: Donacije Pedijatrijskoj klinici

Odeljenje kardiologije Pedijatrijske klinike Univerzitetskog kliničkog centra Kosova (UCCK) primilo je donaciju od Udruženja mikrofinansijskih institucija Kosova - AMIK. Donacija je inicirana i sprovedena od strane AMIK-a u saradnji sa članicama udruženja mikrofinansijskih institucija poput Kosovske agencije za finansiranje (AFK), FINCA Kosovo, KEP Trust, Kosovskog ruralnog kredita (KRK) i KosInvest. Donacija je obezbeđena za renoviranje odeljenja kardiologije Pedijatrijske klinike i nabavku potrebne opreme kako bi ovo odeljenje pružilo veću podršku mladim pacijentima ove klinike.

Lečenje s nadom: Donacije za medicinsku negu i lečenje

Odrasli i deca sa zdravstvenim problemima često su podržani od strane zajednice na Kosovu, pa smo izdvojili neke priče koje prikazuju podršku deci kojoj je potrebno skupo medicinsko lečenje.

Grupa pojedinaca organizovala se na Trgu u Ferizaju i zatražila podršku poznatog repera Gramoza Aliua - Mozzika, sa ciljem prikupljanja donacija za podršku medicinskom lečenju R.K., mlade devojke iz Ferizaja, kojoj je bio potreban tretman u u Turskoj. Zahvaljujući ovoj inicijativi, ukupan iznos od 137.384 evra prikupljen je za samo tri dana, premašivši početni cilj. Osim privatnih donacija pojedinaca, podršku ovim filantropskim akcijama pružio je i niz različitih preduzeća. Ukupni trošak lečenja za R.K. iznosi 110.000 evra, a preostalih 27.384 evra prikupljenih donacija biće prosleđeno kao donacija drugim pojedincima na Kosovu kojima je potrebna podrška za dobijanje medicinskog lečenja.

Zaključak

Dobrobiti dece, kao i drugim važnim temama, treba da smo posvećeni svakoga dana, a ne samo kada je u pitanju neki svetski ili međunarodni datum ili praznik.

Nadamo se da su naše priče vas inspirisale da pomognete deci u svojoj zajednici.

Ako želite da saznate više o donacijama pruženim deci na Kosovu, možete pristupiti bazi podataka Giving Kosovo i samostalno analizirati podatke.

Želite da saznate više o filantropiji i donacijama na Kosovu? Pogledajte naš izveštaj o stanju filantropije - Giving Kosovo 2022.

Ovaj članak je omogućen velikodušnom podrškom američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Catalyst Balkans i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država.

Program građanskog angažovanja na Kosovu je petogodišnja inicijativa koju sprovodi Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).

Naslovna fotografija: Arbër Gjoni