Donacije sa dugoročnim efektima su moćan alat za stvaranje održivih promena i rešavanje osnovnih uzroka društvenih problema.

Ove donacije imaju u fokusu strateška rešenja i trajni uticaj. Takođe imaju za cilj da se pozabave osnovnim sistemskim problemima i pronađu odgovor na važne društvene izazove – nisu usmerene samo na lečenje posledica, već na rešavanje njihovih uzroka.

Dugoročna davanja omogućavaju razvoj obrazovanja, unapređenje infrastrukture i izgradnju kapaciteta zajednice.

Prioritizujući davanja sa dugoročnim efekataima članovi zajednice mogu stvoriti pozitivne promene čiji je značaj daleko veći od početnog doprinosa, ostavljajući na taj način trajno nasleđe i omogućavajući društveni napredak.

Kakva je struktura davanja dugoročnim efektima na Kosovu?

Prema podacima Catalist Balkans, kada posmatramo nameravane efekte davanja na Kosovu, donacije sa kratkoročnim efektima su dominantne, ali akteri u filantropskom ekosistemu daruju i strateški.

Od početka 2020. do kraja 2022. godine građani i kompanije na Kosovu donirali su više od 13.870.352 evra kroz 2.676 akcija davanja, od čega su 5.367.352 evra i 459 filantropskih akcija bila strateška davanja.

Oblasti koje su najviše podržane kroz dugoročne donacije u periodu 2020-2022 su: obrazovanje (donirano 1,1 milion evra), zdravstvo (1,2 miliona evra), socijalno preduzetništvo (million evra) i podrška marginalizovanim grupe (960 hiljada evra).

Pročitajte ostatak teksta za uspešne priče i dobre primere dugoročnih davanja na Kosovu. Ako ste propustili naš blog o kratkoročnim donacijama, možete ga pročitati ovde.

Davanja za obrazovanje na Kosovu

Podaci Catalyst Balkans pokazuju da je obrazovanje bilo jedna od najpodržavanijih oblasti tokom godina.

Kako Kosovo podržava obrazovanje već smo pisali, a u nastavku teksta saznajte više o strateškoj podršci.

Davanja za obrazovanje bila su najintenzivnija 2020. godine kada je donirano više od 7,7 miliona evra za prevazilaženje posledica karantina i prekinute školske godine.

Jedna od strateških donacija koja se istakla u 2020. je podrška Opštinskoj direkciji za obrazovanje u Prizrenu koju je pružila Raiffeisen banka. Banka je donirala tablete i školsku opremu za decu iz porodica u teškoj materijalnoj situaciji. Donacija je sadržala 151 tablet i 275 školskih torbi sa priborom. Donacija je podrške koju Raiffeisen banka pruža u okviru Memoranduma o razumevanju potpisanog između UNICEF-a i ove banke banke sa ciljem saradnje u promovisanju pitanja od društvenog značaja i brige o deci.

KEDS je 2021. i 2022. godine donirao računare i prateću opremu za osnovne škole „Dëshmorët e Vitise“, osnovnu školu „ Xhavit Syla“ i osnovnu školu „ Astrit Bytyçi “.

Zahvaljujući ovim donacijama, škole su formirale računarske laboratorije i omogućile učenicima kvalitetnije usvajanje znanja tokom časova informatike.

Strateške donacije za podršku zdravstvu

Zdravstvo je takođe bila veoma podržana oblast od početka istraživanja filantropije koja Catalist Balkans sprovodi nana Kosovu, ali je nivo podrške bio najveći u godini pandemije kada je donirano više od 1,5 miliona evra

Jednu od ovih donacija obezbedio je IPKO. Kompanija je donirala Klinici za onkologiju aparat za dijagnostiku malignih bolesti u vrednosti od 15 hiljada evra kako bi podržala poboljšanje kapaciteta bolnice za lečenje svojih pacijenata.

Iste godine, Fondacija Labinot Tahiri izdvojila je 20.000 evra za kupovinu boca sa kiseonikom za kosovske bolnice. Iznos je iskorišćen za kupovinu opreme koja je donirana bolnicama širom Kosova.

Pored toga, Fondacija Labinot Tahiri je zahvaljujući donaciji švedske dijaspore, obezbedila ambulantno u vrednosti od 10.000 evra. Vozilo je donirano Glavnom centru porodične medicine u Podujevu sa ciljem boljeg lečenja pacijenata i bržeg reagovanja na hitne slučajeve.

Tokom pandemije Institut za patologiju Univerzitetskog kliničkog centra Kosova opremljen je automatskim analizatorom i reagensom koji omogućavaju analize neophodne u procesu dijagnostikovanja raka dojke. Vredne donacije iznosila je oko 80 hiljada evra. Ovaj uređaj i neophodni reagensi donirani su preko udruženja „Jeta Vita“ koje vodi Nafije Latifi, zajedno sa Svissmed-om i ROCHE-om.

NVO ASB obezbedila je donaciju koja se izdvojila u godini iza nas. Organizacija je donirala 11.500 evra za kupovinu neophodne medicinske opreme i uređaja za Glavni centar porodične medicine pri Direkciji zdravlja u Mitrovici.

Podrška socijalnom preduzetništvu - donacija koja je promenila sliku na Kosovu u filantropije 2021.

Jedna od najistaknutijih donacija u 2021. po doniranom iznosu bio projekat otvaranja novog socijalnog preduzeća: fabrike papira i ambalaže, koji su realizovale kompanija Frutex i Fondacija Golden Eagle.

Osnovni cilj ovog projekta bio je da podstakne inkluziju osoba sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, kroz zapošljavanje i rad u fabrici. Prvobitni planovi su bili da se zaposli 30 ljudi, da bi se u budućnosti broj zaposlenih povećavao. Projekat je finansirala kompanija Frutex, a ukupna vrednost donacije bila je milion evra.

Podrška marginalizovanim grupama

Podrška marginalizovanim grupama je kontinuirano jedna od ključnih oblasti koje podržavaju građani i kompanije na Kosovu.

Jedan od primera dugoročnih donacija za ovu oblast jeste donacija iz 2021. Godine, kada je Gold Gym & Healthy Food, čiji je vlasnik Diamant Paçarizi, donirao je opremu za vežbanje odeljenju za fizioterapiju koje vodi organizacija Balkans Orphans.

Zaključak

Postoji pozitivan trend kada je u pitanju strateški pristup davanjima na Kosovu, što pokazuje da donatori sve više prepoznavanaju važnost rada na uzrocima ključnih društvenih problema i sprovođenja održivih programa.

Dajući prioritet davanjima sa dugoročnim efektima, pojedinci, kompanije i organizacije na Kosovu mogu doprineti trajnim promenama i trajno uticati na društvo.

Ako želite da saznate više o filantropiji i donacijama na Kosovu od 2015. do sada, isprobajte Giving Kosovo aplikaciju i sagledajte širu sliku o kulturi davanja i filantropiji na Kosovu.