| Giving Balkans
Karta dobročinstva na Kosovu 2023
Podrška zaštiti životne sredine na Kosovu
Kako građani podstiču masovno prikupljanje sredstava na Kosovu?
Kako Kosovo podržava pojedince i porodice?
Kako Kosovo podržava ekonomski ugrožene osobe?
Kako Kosovo donira za smanjenje siromaštva?
Kako Kosovo podržava kulturu i umetnost?
Uloga poslovnog sektora u filantropskom ekosistemu Kosova
Kosovo daruje 2022 - Individualna davanja
Kosovo daruje 2022 - Davanje dijaspore