Pandemia aktuale ka hapur dyer të reja për të dhuruar për të mirën e përgjithshme.

Në fillimet e këtij fenomeni global, donacionet u bënë fillimisht në formën e maskave, dezinfektantëve apo raste të kontributeve më të mëdha, në formën e ventilatorëve. Megjithatë, ka kaluar mjaft kohë që shumë bamirës të krijojnë mënyra të reja për të mbështetur sistemin në luftën e vazhdueshme kundër pasojave të virusit Kovid-19.

Sot, ju prezantojmë me shembujt më të fundit të të menduarit strategjik dhe zbatimin e zgjidhjeve që mund të përdoren në planin afatgjatë.

Forumi Filantropik Serb dhe Fondi B92 kohët e fundit kanë nisur një platformë interaktive për të parandaluar dhe luftuar virusin. Ekziston edhe aplikacioni i Rrjetit të Shëndetit Mendor “Naum”, i cili mbështet shëndetin mendor.

Më poshtë mund të lexoni një pasqyrë të detajuar të zgjidhjeve të reja digjitale në luftën kundër pandemisë.

Platforma Covid-19 Potrebe: Vendet ku ka nevojë për pajisje dhe resurse mjekësore dhe të tjera për të parandaluar dhe luftuar pandeminë Kovid-19

Potrebe.rs është një bazë të dhënash unike e nevojave dhe informacioneve në lidhje me pandeminë Kovid-19. Kjo platformë informative dhe interaktive në internet mundëson përgjigje dhe zgjidhje më të shpejtë dhe më efikase të problemeve urgjente të shkaktuara nga pandemia aktuale dhe fatkeqësitë e tjera të mundshme në kushte të rregullta.

Platforma u lansua nga Forumi Filantropik Serb dhe Fondi B92 dhe ka për qëllim institucionet shëndetësore dhe të tjera, qeveritë lokale, organizatat e shoqërisë civile dhe të gjithë ata që kërkojnë mënyra për të zbutur krizën e shkaktuar nga pandemia. Është krijuar në mënyrë që përveç nevojave që lidhen me pandeminë aktuale, të shfaqë kërkesat edhe në kushte të zakonshme, të përditshme dhe në situata të fatkeqësive të tjera të mundshme.

Që nga fillimi i krizës së shkaktuar nga pandemia Kovid-19, Forumi Filantropik Serb dhe Fondi B92 janë njohur si ndërmjetësues relevant ndërmjet nevojave të institucioneve shëndetësore dhe organizatave dhe donatorëve vendorë. Me përfshirjen dhe aktivizimin e anëtarësimit, por edhe të gjithë komunitetit filantropik, Forumi Filantropik Serb dhe Fondi B92 kanë mbledhur mbi 200 milionë RSD në para të gatshme dhe mbi 10 milionë RSD në të mira materiale që nga marsi i vitit 2020 për të mbështetur sistemin shëndetësor të Republikës së Serbisë në luftën kundër pandemisë Kovid-19. Në mënyrë domethënëse, kjo shumë përbën 10% të shumës totale të dhuruar në Serbi që nga fillimi i pandemisë Kovid-19.

Të gjitha përvojat e fituara gjatë periudhës së pandemisë treguan se ka nevojë për një hapësirë të vetme virtuale për informacion, në formën e një ueb platforme që është një vend shkëmbimi informacionesh dhe përvojash, edukimit për pandeminë, por më e rëndësishmja, ndërmjetësimi, një lloj shkëmbimi i nevojave dhe projekteve në lidhje me zbutjen e pasojave të shkaktuara nga pandemia Kovid-19. Përvojat në bashkëpunim me anëtarët e Forumit Filantropik Serb, duke përfshirë fondacionet, fondacionet e korporatave, kompanitë dhe organizatat e shoqërisë civile, si dhe në bashkëpunim me komunitetin më të gjerë filantropik të Serbisë, na tregojnë se ekzistenca e një platforme të tillë informative dhe interaktive në internet do të mundësonte përgjigjen dhe zgjidhjen më të shpejtë dhe më efikase të problemeve urgjente të shkaktuara nga pandemia aktuale, nga njëra anë, dhe nga ana tjetër, do t'u ofronte kompanive dhe donatorëve njohuri për nevojat dhe në këtë mënyrë do të ndikonte në karakterin sistematik të investimeve.

Aplikacioni Krug zdravlja – mbështetje praktike dhe e drejtpërdrejtë për shëndetin tuaj mendor

Rrjeti i shëndetit mendor "Naum"  ka krijuar një aplikacion falas për celularët, Krug Zdravlja ("Rrethi i Shëndetit") në kuadër të projektit Svako može da pukne ("Çdokush mund të thyhet"), për të ofruar mbështetje shtesë në ruajtjen e shëndetit mendor, i cili është veçanërisht i rëndësishëm në situatën e pandemisë Kovid-19.

Falë projektit "Çdokush mund të thyhet" të zbatuar nga rrjeti i shëndetit mendor NaUm me projektin ACT dhe Qeverinë e Zvicrës, versioni i ri dizajnuar dhe i përmirësuar i aplikacionit celular falas Krug Zdravlja ("Rrethi i Shëndetit") është sërish i disponueshëm për të gjithë ata që kanë nevojë për mbështetje psikologjike.

Krug Zdravlja është një "mjet" i thjeshtë që i ndihmon njerëzit të marrin shpejt dhe me lehtësi këshilla dhe mbështetje profesionale psikologjike, të edukojnë, informojnë, përmirësojnë shëndetin e tyre mendor dhe të kërkojnë dhe të marrin ndihmë falas. Nëpërmjet opsionit Pyet një psikolog, ju mund të bëni në mënyrë krejtësisht anonime çdo pyetje të natyrës psikologjike dhe të paraqisni problemin që ju shqetëson. Brenda 48 orëve do të merrni përgjigje nga psikologu klinik – psikoterapeut. Në këtë mënyrë, ju mund të ndihmoni ata që për shkak të natyrës së problemit nuk mund të kërkojnë ndihmë (agorafobia - frika që një person të del vetëm nga shtëpia, të udhëtojë, etj., pastaj ankthi social - një person ka frikë dhe siklet për të komunikuar me njerëz), personat që nuk kanë akses në ndihmë profesionale për shkak të distancës, si dhe ata që duan të mbeten anonimë. Duke qenë se njerëzit, sidomos të rinjtë, pjesën më të madhe të kohës e kalojnë me celularin në dorë, pse të mos e përdorin telefonin si “mjet” për shëndetin mendor?

Disa nga opsionet që përmban aplikacioni janë: Infobox - tekste për çrregullimet mendore më të zakonshme dhe informacione për mbështetjen e disponueshme, Blog - tekste të psikologëve për tema dhe probleme të ndryshme të përditshme që na shqetësojnë, Teste psikologjike - lejojnë një person të kontrollojë gjendjen e tij mendore me teste profesionale dhe të standardizuara, Njohja e simptomave, teknikat për tejkalimin e kushteve të caktuara, opsionet Pyetni një psikolog, Video punëtori - punëtori të shkurtra që synojnë t'i ndihmojnë njerëzit të zgjidhin disa probleme mendore, informacione se ku të drejtohen për ndihmë, Kalendari i ngjarjeve - njoftime të ndryshme për eventet që ne organizojmë në kuadër të projektit tonë.

Siç paralajmëron OBSH, jemi duke u përballur me një pandemi të çrregullimeve mendore për shkak të krizës me të cilën po përballemi, dhe sipas hulumtimit kombëtar të kryer në kuadër të projektit CoV2Soul, numri i personave që vuajnë nga depresioni është dyfishuar në krahasim me periudhën para pandemisë. Kjo është arsyeja pse është thelbësore të mos neglizhojmë shëndetin tonë mendor dhe të përdorim të gjitha resurset e mundshme për ta ruajtur atë.

Mund ta shkarkoni aplikacionin falas në Apple dhe Google Play Store. Ndiqni të gjitha informacionet rreth projektit “Çdokush mund të thyhet” në faqet e tyre në Facebook dhe Instagram.

Rrjeti "NaUm", i vetmi rrjet i shëndetit mendor në Serbi, u themelua në vitin 2015 në Beograd në kuadër të projektit "PRO.ME.NE. - PROMOVIMI I RRJETIT TË SHËNDETIT MENDOR", financuar nga Bashkimi Europian, dhe bartës i projektit është Caritas Serbi. Rrjeti u formua me qëllim të punës më efikase për thyerjen e stigmës dhe reduktimin e diskriminimit. Përbëhet nga 12 shoqata nga e gjithë Serbia që punojnë së bashku për të edukuar dhe informuar publikun për rëndësinë e ruajtjes së shëndetit mendor. Në vitin 2017, rrjeti “NaUm” u promovua në Rrjetin e Mbrojtësve të të Drejtave të Njeriut. Më shumë informacion rreth rrjetit, qëllimeve dhe vlerave mund të gjeni këtu.

Ky projekt mori mbështetjen e projektit të Qeverisë së Zvicrës, "Së bashku për një shoqëri civile aktive - ACT", i zbatuar nga Helvetas Swiss Intercooperation and Civic Initiatives. Mendimi i shprehur në këtë botim/artikull/studim/punim është mendimi i autorit, nuk përfaqëson domosdoshmërisht opinionin e Qeverisë së Zvicrës, Helvetas, apo Civic Initiatives.

Të gjithë ne mund të jemi pjesë e një historie të madhe të veprave të mira, edhe me ndarjen e lajmeve me synime për të mirën e përbashkët. Prandaj, ju lutemi dërgojini këtë tekst mikut tuaj ose një anëtari të familjes që mund të përfitojë nga një nga zgjidhjet e përmendura së fundmi, të disponueshme për të gjithë ne.