ADRA je humanitarna i razvojna organizacija Hrišćanske adventističke crkve koja na teritoriji Srbije radi od 1990. godine. Kroz delovanje u urgentnim situacijama, ekonomsko osnaživanje i psihosocijalnu podršku najranjivijim grupama, ADRA svakodnevno radi na pružanju pomoći i podrške najugroženijim kategorijama stanovništva.

Jedna od tih kategorija su i naši sugrađani bez krova nad glavom, koji su tokom trenutne epidemije korona virusa i trajanja vanrednog stanja još ugroženiji i ranjiviji nego inače. Sa ciljem da osobama u situaciji beskućništva olakša trenutnu situaciju i obezbedi im pakete sa osnovnim životnim namernicama, ADRA je na crowdfunding platformi Donacije.rs pokrenula kampanju za prikupljanje sredstava kojim će obezbediti 500 paketa pomoći za beskućnike.

Planirano je da se sredstvima prikupljenim u kampanji u kampanji obezbedi pomoć za najmanje 16 osoba bez krova nad glavom na dnevnom nivou, u trajanju od najmanje mesec dana.

Sa Igorom Mitrovićem, izvršnim direktorom Humanitarne organizacije ADRA, razgovarali smo o aktuelnoj kampanji, ali i ostalim načinima na koje ova organizacija pomaže najugroženijim grupama.

Igor Mitrović, izvršni direktor Humanitarne organizacije ADRA

Na koji način ADRA pomaže zajednici u ublažavanju posledica izazvanih epidemijom korona virusa?

Igor: Srećna okolnost je što smo već bili prisutni u zajednicama i pre epidemije. Mislim na zajednice koje žive u beogradskim podstandardnim romskim naseljima i na beskućnike. Poznavali smo se i znali smo koje su im goruće potrebe i radili da pokrenemo neke pozitivne promene. Što je još važnije, imali smo dobru saradnju za koju mislim da počiva na obostranom poverenju.

Naše postojeće aktivnosti smo samo preoblikovali da bi bolje odgovarale novoj situaciji. Ruku na srce, vanredno stanje i sve u vezi sa pandemijom samo je postojeće potrebe učinilo većim, dramatičnijim i urgentnijim. Neodgovarajući životni uslovi, socijalna isključenost, nikakva ili veoma slaba dohodovna moć, ugroženost niza ljudskih prava - to je sve bio problem za romsku populaciju i beskućnike a sada je na to dodata muka ove pandemije.

Nemogućnost održavanja epidemije, u slučaju romskih porodica velike porodice na malom životnom prostoru bez mogućnosti samoizolacije onih sa simptomima, a da i ne govorimo o dramatičnom gubitku praktično svih izvora prihoda, neformalnih i malobrojnih formalni.

Obema grupama, i žiteljima naselja i beskućnicima sada pre svega preti glad. Nema hitnije i veće potrebe od te.

Za sada se usredsređujemo na beskućnike ali uskoro možda krećemo da pomažemo i porodice iz podstandardnih romskih naselja. Najvažnije nam je da redovno delimo pakete hrane i hemijskih, zaštitnih sredstava beskućnicima i pojedincima i porodicama koji su slabo pokretni ili nepokretni ili iz nekih drugih razloga nisu dobili ili ne mogu dobiti pomoć od drugih organizacija. Dnevno oko 50-60 paketa koje su obezbedili ADRA Internešnl i Crkva svetaca poslednjih dana. Imamo dovoljno za oko 2 meseca i nastojimo da povećamo i broj paketa i opseg. Sjajno je što i druge organizacije rade na svoj način i pokušavamo da koordiniramo sa njima i to sada ide dobro.

Istovremeno, nastavljamo ono što smo godinama radili - svakodnevno razgovaramo sa njima preko našeg SOS telefona "Drumodoma" za beskućnike 060 4087802 i pokušavamo da za taj broj sazna što više njih. Zovu nas ili mi njih. Danas su svi uznemireni a možemo samo da zamislimo u kojoj meri strah i teskoba preti ovim ljudima koji su nezaštećeniji i izloženiji svemu od svih ostalih. Razgovor je važan da se umire, dobiju pravu informaciju, da ih uputimo ili posredujemo u komunikaciji sa ustanovama ili drugim organizacijama.

Deo smo inicijativa prema državi da se beskućnicima i Romima obezbede cisterne sa čistom vodom i sapunima, i naravno - skloništa za beskućnike. Neko može da kaže nije sad vreme da se radi na otvaranju skloništa i domova za beskućnike kad se sve usredsredilo na borbu protiv pandemije. Međutim, iako je žalosno istina je da ako će se ikad nadležni osvestiti da konačno načine taj korak to je sada, u ovakvim okolnostima. Ako ni zbog čeg drugog onda jer su beskućnici ali i žitelji romskih naselja ne svojom krivicom postali opasnost po javno zdravlje. Oni jednostavno ne mogu da operu ruke niti da se povuku u samoizolaciju. Svi su na ovaj ili onaj način već načetog zdravlja.

Što se tiče porodica iz romskih naselja, pošto smo već radili sa onima iz beograskih romskih naselja Reva 1 i Reva 2 u Krnjači, i Jabučkog rita, ostali smo sa njima. Uspomoć Banke hrane i drugih donatora za sada povremeno distribuiramo hranu. U pregovorima smo sa donatorom da obuhvatimo oko 1,000 porodica (ili 4.000 pojedinaca) iz različitih romskim naselja u Beogradu porodičnim paketima. Trenutno radimo i sa oko 50 dece iz ovih naselja sa kojima smo već radili kroz projekat Škole na točkovima. Naših 5 pedagoga i interkulturalnih medijatori rade sa ovom decom da uspešno završe razred u kom su i da pomognu roditelji dece koja nisu upisana da upišu u novu školsku godinu. Sada kada je nastava i rad u školi prebačen na online rad ova deca su praktično bez šanse da ne ispadnu iz sistema obrazovanja ukoliko nemaju podršku sa strane. Naš tim svakodnevno radi sa decom putem video poziva. Cilj je da ostanu u kontaktu sa gradivom, da rade domaće zadatke što nikako ne mogu bez ovakve. Sarađujemo i sa njihovim nastavncima. Razume se, mnoga od te dece nema adekvatne uređaje (tablete, telefone) niti ikakav ili valjan internet signal.

Na crowdfunding platformi Donacije.rs aktuelna je kampanja za podršku našim sugrađanima bez krova nad glavom? Koji je cilj ove kampanje i na koji način je svi koji to žele mogu podržati?

Igor: Cilj kampanje je dvostruk. Da udružimo resurse - ADRA i njeni partneri i građani i da povećamo obuhvat u populaciji beskućnika. Povećavanje broja paketa hrane i higijene će pomoći većem broju beskućnika da duže makar ne brinu o tom svojim potrebama. Cilj je sakupiti 450,000 RSD što je dovoljno za 500 paketa. Svaki je standardizovan i podmiruje dnevne potrebe za nutritijentima. To je dovoljno da za najmanje 16 korisnika dnevno u trajanju od 30 dana. Svaku donaciju građana ADRA duplira identičnim iznosom sopstvenih sredstava. Paralelno nastavljamo da sakupljamo sredstva kako bismo dodatno povećali broj paketa.

Na koji način ste došli na ideju da pokrenete kampanju na Donacije.rs?

Igor: Imali smo dobro iskustvo sa sličnom kampanjom krajem 2018.godine na Indiegogo platformi, isto vezanu za program podrške beskućnicima "Drumodom" - pokretne servise tuševa i toaleta i drugih usluga. Koleginica Sanja iz Catalyst Balkans je bila veoma proaktivna i prva nas kontaktirala neposredno po proglašenju vanrednog stanja i pitala da li želimo da pokrenemo kampanju jer je znala da već radimo sa zajednicom beskućnika. Do tog trenutka nismo, iskreno, ni stigli da razmišljamo o kampanji. Odlično je što je Catalyst imao taj proaktivni pristup.

Na koje načine ADRA još pomaže osobama u situaciji beskućništva tokom pandemije korona virusa?

Igor: Pored distribucije najosnovnih sredtsava, informativna i psihološka podrška su svakodnevne. Tek će biti potrebe za podršku.

Svi koji žele mogu mogu da se na sajtu Drumodom programa informišu o svim ovim aspektima podrške koje sada i inače gde mogu ostaviti svoj mejl i primaće bilten, i saznati kako mogu da se uključe, akcijom, volonterskim radom ili finansijskom podrškom.

Kakva su vaša prethodna iskustva reagovanja i pružanja pomoći u urgentnim situacijama?

Igor: ADRA i lokalno i globalno ima uigran mehanizam reagovanja na urgentne situacije ili vanredna stanja. Nekoliko dana posle poplava sredinom maja 2014. već smo bili u Obrenovcu sa paketima. Posle sedmicu smo bili u Krupnju i čistili kuće od blata i isušivali ih kako bi se ljudi što pre vratili u njih. Nakon mesec dana smo bili u Paraćinu i ostali nepune dve godine - čišćenje, isušivanje i opremanje oko 500 domaćinstava. Reakcija pogođenog stanovništva nas je iznenadila - želeli su da tu ne stanemo kao tim već da posle obnove kuća zajedno pokušamo da obnovimo i njihove živote u kojima gotovo ništa nije bilo kao pre tih majskih kiša.

Naša iskustva smo zapisali. Već 2015. godine nas je, kao i sve ostale državne i organizacije civilnog društva, na noge nas je podigla i "reka" ljudi sa Bliskog istoka koja je dolazila u našu zemlju. Toliko toga je rađeno da se pomogne pre svega najugroženijim - ženama, deci, porodicama. Osnovali smo Društveni centar u beogradskom naselju Borča koji služi opštem dobru, razvili mnoge programe koji sada služe svima u potrebi u tom delu grada, naročito deci kada je obrazovanje u pitanju. Ta situacija još uvek traje premda se više ne radi o vanrednoj situaciji.

Još uvek sabiramo iskustva koja su ove vezane nesreće donele nama i u ljudskom i profesionalnom smislu. Ona nesumnjivo pomažu i u sadašnoj situaciji koja je, opet, nešto sasvim treće.

Koji su budući planovi za rad na suzbijanju posledica koje osavlja epidemija korona virusa?

Igor: Što se tiče naših sugrađana i sugrađanki koji su bez krova nad glavom - povećati broj onih koje smo obuhvatili paketima pomoći.

Što se tiče porodica u romskim naseljima, kao što rekoh, cilj je da obuhvatimo 1.000 najugroženijih ovakvim paketima u periodu od 4 meseca. Videćemo da li ćemo uspeti da obezbedimo sredstva.

Razmišljamo i preko ove vanredne situacije kada su deca i obrazovanje u pitanju. Nastojimo da obezbedimo pametne uređaje i internet svima kako bi uspešno završili svoje razrede. Pandemija je tu i proći će, jednom, ali siromaštvo će ostati glavni bauk nad glavama ove dece. Neobrazovanost je glavni uzrok siromaštva i njegova posledica. S druge strane, ulaganje u obrazovanje je jedini dokazan način da toj deci date realnu šansu da prekinu često višegeneracijski krug siromaštva i pomere se na društvenoj lestvici ka dostojanstvenijem i humanijem načinu života. Naš moto je Svako dete. Svuda. U školi. i od njega ne odustajemo ni danas.

Kako je celokupna situacija sa pandemijom korona virusa i vanrednim stanjem uticala na aktivnosti vaše organizacije? Na koji način fiunkcionišete u ovom periodu krize?

Igor: Uspeli smo da sve postojeće projekte koliko je god to bilo moguće prilagodimo novoj situaciji. Neke smo morali da zaustavimo na neko vreme. Svakako, rad je od kuće. Sa ovim projektom krećemo i na teren.

Jedan deo zaposlenih je na odmoru. Razgovori sa donatorima tekućih projekata su neprestani i odlučujemo šta raditi a da ima smisla kada su potrebe na terenu u pitanju.

Pratimo situaciju i odlučujemo šta dalje.

Na koje još načine donatori, građani i kompanije mogu podržati vaše aktivnosti, osim kroz kampanju na Donacije.rs?

Igor: Finansijski na našem sajtu, uz naznaku za koji program - beskućnici, obrazovanje romske dece. Kao volonteri - prvi korak jeste popunavanje prijave. Predlogom, ponudom saradnje na naše dežurne telefone ili putem imejla.

Mislite li da će i nakon perioda pandemije vaša ciljna grupa i ljudi kojima pomažete osećati teže posledice nego ostatak stanovništva i da li ste već krenuli da planirate kakva pomoć će im biti najpotrebnija u periodu nakon što sve prođe?

Sigurno je da će osećati teže posledice u poređenju sa periodom pre pandemije a zasigurno i u odnosu na ostatak stanovništva. Glavni izazovi će i dalje biti stambena rešenja (za obe grupe), obezbeđivanje stabilnijih prihoda i uopšte ostvarivanje svih prava, i (famozno) društveno uključivanje.

Kod dece - uspešan završetak osnovne i srednje škole sa naglaskom na funkcionalnom znanju (ne samo dobijanju prolaznih ocena). Sve kao i do sada samo što će svi koji i dalje budu radili na ovom raditi u težim uslovima. Jedno je izvesno - ukoliko država ne uloži vanredne napore, u kontekstu opšte ekonomske krize u koju ulazimo, obe grupe će zadesiti prava humanitarna katastrofa jer "mrvica sa stola" od kojih su do sada živela verovatno više neće više biti.

Ili će sistem uraditi nešto vanredno ili ćemo svi zajedno gledati humanitarnu katastrofu u životima ljudi na marginama društva. Da li je ovo pesimistično gledanje; bojim se da je realno.

 

Fotografije - Arhiva Miloša Stošića

Svi koji žele da podrže Humanitarnu organizaciju ADRA u naporima da sugrađanima bez krova nad glavom obezbedi neophodne pakete pomoći, mogu to učiniti putem online donacije, ili slanjem SMS-a bilo koje sadržine na broj 7300. Cena poruke je 200 dinara sa PDV-om i važi za sve mreže, a donacije su namenjene za podršku organizacijama koje vode svoje kampanje na Donacije.rs, sa ciljem ublažavanja posledica epidemije korona virusa i pomoći onima koji su u ovoj situaciji najugroženiji.