Dečja nedelja se tradicionalno održava u prvoj nedelji oktobra sa ciljem da skrene pažnju na decu i mlade, na potrebe i prava dece i mladih u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, kao i na njihova prava da odrastaju u boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje svih svojih potencijala.

Zahvaljujući podršci i pokroviteljstvu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u realizaciji aktivnosti Dečje nedelje u proteklim godinama, uz podršku drugih vladinih institucija i organizacija civilnog društva, aktivnim uključivanjem organizacija, škola i drugih institucija, kao i lokalnih vlasti širom Srbije, Dečja nedelja vidljivo, prepoznatljivo, usmereno na aktuelna pitanja promoviše zaštitu dečijih prava. Na taj način podstiče se stvaranje uslova za dalje unapređenje položaja dece u društvu i pruža podrška u finansijskom, socijalnom, zdravstvenom, kulturnom i obrazovnom smislu, navodi se na gradskom sajtu.

Program aktivnosti Dečje nedelje čini niz akcija na republičkom i lokalnom nivou širom Republike Srbije, uz punu participaciju dece i mladih.

U okviru manifestacije, Grad Pančevo i Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva, u saradnji sa ustanovama i organizacijama sa teritorije grada Pančeva, kao i prethodnih godina, organizuju niz događaja.

Izvor: 013.info