Deca sa cerebralnom paralizom svakodnevno vode veliku bitku i hrabro se nose sa drastično drugačijim životom od svojih vršnjaka. Humanitarna fondacija „Prvi korak“ svojim aktivnostima želi da doprinese poboljšanju kvaliteta života dece sa različitim oblicima cerebralne paralize kao posledicom prevremenog rođenja, a svako ko je u mogućnosti može i sam da pruži doprinos i podrži male heroje. 

U svetu se svake godine prevremeno rodi čak 15 miliona dece. U Srbiji taj broj iznosi oko 4.000. Posledice prevremenog rođenja su brojne – od različitih poteškoća u fizičkom i mentalnom razvoju, pa sve do smrtnosti. Jedna od najčešćih posledica prevremenog rođenja je cerebralna paraliza i stanja slična ovom obolenju.

Deca sa cerebralnom paralizom svakodnevno vode svoju veliku bitku i hrabro se nose sa drastično drugačijim životom od svojih vršnjaka.

Ova deca najveću šansu za napredak imaju do svoje 18. godine, nakon čega se ona značajno smanjuje. Trenutno su mogućnosti rehabilitacije u zemlji veoma ograničene, a terapije u inostranstvu izuzetno skupe i nedostupne velikom broju nevidljivih Malih Heroja.

Humanitarna fondacija „Prvi korak“ svojim aktivnostima, znanjem i trudom želi da doprinese poboljšanju kvaliteta života dece koja se suočavaju sa različitim oblicima cerebralne paralize kao posledicom prevremenog rođenja.

Misija im je da obezbede kvalitetnu rehabilitaciju, nesmetano svakodnevno funkcionisanje u igri, sportskim aktivnostima, školi i druženju sa vršnjacima. 

Sada je pravi momenat za akciju. Uz malo našeg truda sva deca mogu da imaju kvalitetan život – kako možete da podržite male heroje, saznajte ovde.

Izvor: Prvi korak