Fondacija 1% za kraj 2020. godine pružila je podršku najuspešnijim mladim talentima koji su tokom godine osvajali medalje na svetskim takmičenjima u oblasti prirodnih i društvenih nauka.

Ovim je Fondacija uspešno realizovala svoj finalni projekat u ovoj godini pod nazivom „Nagrade mladim talenatima za ostvarene rezultate na međunarodnim takmičenjima u 2020. godini“ u okviru kojeg je nagradila 48 najuspešnijih mladih talenata u vidu novčanih donacija.

Cilj projekta jeste osnaživanje i podržavanje mladih i talentovanih ljudi koji su se u prethodnoj godini istakli svojim radom, zalaganjem i postignutim rezultatima na međunarodnim takmičenjima gde su uspešno predstavljali našu zemlju. Realizacijom ovog projekta, Fondacija je pokazala da se svi doprinosi prepoznaju i vrednuju.

Ovaj novogodišnji poklon za 48 osvajača medalja na internacionalnim takmičenjima, izabranih od strane Srpske akademije nauka i umetnosti, realizovan je kroz novčane donacije u vrednosti od po 10.000 RSD (ukupan iznos od 480.000 RSD). Cilj donacije jeste podrška i podsticaj daljem usavršavanju i edukaciji nagrađenih talenata.

Fondacija 1%, osnovana 2018. godine, ima za cilj podršku mladim, talentovanim ljudima da otkriju i ostvare svoje talente, ideje i potencijale. Podržava mlade naučnike, istraživače, inovatore i umetnike za učešće na međunarodnim takmičenjima ili za školovanje i usavršavanje na međunarodnim fakultetima i univerzitetima. Princip kojim se Fondacija 1% vodi zasniva se na uverenju da svako od nas može dati barem mali doprinos i na taj način zajedničkim snagama možemo kreirati pozitivnu promenu i poboljšati svet u kojem živimo. Ako barem 1% ljudi prepozna ideju i donira 1% svog vremena, znanja ili novca, kontinuirano svakog meseca, sigurno možemo učiniti naše okruženje boljim i podsticajnim mestom.

Fondacija ima otvoren i humanitarni SMS broj 7001 na koji možete u bilo kom trenutku poslati poruku (cena poruke je 200 RSD, pdv se ne naplaćuje) i podržati mlade talente.

Više informacija o radu Fondacije i njenim projektima i akcijama možete pronaći na sajtu Fondacije, Instagram stranici, Facebook stranici i LinkedIn stranici.