Vaspitno-obrazovni sistem Kreativno pero, u saradnji sa Asocijacijom roditelja, organizovao je Humanitarnu uskršnju aukciju 2022. i pozivao sve organizacije, kompanije kao i pojedince koji su u mogućnosti da se priključe, jer zajedno možemo više. 

Polaznici Kreativnog pera su na uskršnjim radionicama brižljivo oslikali drvena jaja, sa željom da svojim doprinosom pomognu drugarima iz socijalno ugroženih porodica, a njihovi umetnički unikatni radovi biće predmet aukcije. 

Aukcija je održana u javnoj i tihoj formi u ambijentu Kreativnog pera, a prikupljena sredstva namenjena su za pomoć socijalno i ekonomski najugroženijim porodicama. 

Uskršnju aukciju podržala je i humanitarna organizacija Nađi Raula iz Niša, a u njenoj organizaciji su se pridružili i Umetnička škola Niš i Centar za pružanje usluga socijalne zaštite Mara Niš za decu i omladinu ometenu u razvoju, čiji su polaznici sa ljubavlju i željom da pomognu porodicama oslikali drvena jaja koja će se takođe naći na ovogodišnjem humanitarnom nadmetanju. Na ovogodišnjoj uspešno realizovanoj uskršnjoj aukciji prikupljeno 842.550,00 dinara, od čega je 138.000,00 uplaćeno onlajn putem.

Prethodne godine održana je humanitarna onlajn tiha aukcija, a prikupljeni prihod je bio usmeren ka humanitarnom projektu Kolevka za Staru planinu organizovan od strane humanitarne organizacije Kolevka