Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa sa donatorima iz dijaspore, kompanijama u Srbiji i pojedincima, nastavlja sa finansijskom podrškom učenicima i učenicama srednjih škola u Srbiji.

Srednjoškolci i srednjoškolke iz cele Srbije mogu da se prijave do 26. avgusta 2022. godine.

Stipendije se dodeljuju učenicima i učenicama sa odličnim uspehom koji u 2022. godini upisuju prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole, dok se prednost daje kandidatima i kandidatkinjama iz osetljivih društvenih grupa, kao što su materijalno ugrožene, jednoroditeljske, izbegličke i raseljeničke porodice, lica sa invaliditetom, dete/roditelj sa hroničnim bolestima i drugi.

Od 2017. godine Fondacija je dodelila preko 500 stipendija mladima, u iznosu od po 10.000 dinara mesečno, sa željom da im se omoguće bolji uslovi za odrastanje i školovanje. Svi stipendisti i stipendistkinje su i volonteri koji pomažu svojoj zajednici u različitim humanitarnim organizacijama, pomažući starijim i siromašnijim sugrađanima ili svojim vršnjacima u učenju.

Sve informacije o uslovima konkursa mogu se pronaći na sajtu Fondacije.

Izvor: glassumadije.rs