Veprimtaria u organizua nga Partners Albania dhe u mbajt më 4 dhjetor. Tre projekte morën mbështetje financiare prej gjithsej 13,556 EUR (1,681,874 Lekë), të cilat u ngritën - pothuajse dyfishi i objektivit të vendosur.

Dhënia e Rrethit është një ngjarje që bashkon individë nga fusha të ndryshme në mënyrë që të përdorin ekspertizën, kohën dhe burimet financiare për të mbështetur projekte të veçanta ose shkaqe që sjellin ndryshime sociale brenda komuniteteve të veçanta. Më e rëndësishmja, është gjithashtu një mënyrë për t'i dhënë publikut një mundësi për të marrë një rol aktiv në përcaktimin e aspekteve të komunitetit që do të mbështesin dhe ndihmojnë zhvillimin e saj. Ajo mbahet në mbi 16 vende dhe Shqipëria u bë një prej tyre.

Në veprimtarinë në Tiranë, donatorët nga sektori i korporatave, shoqëria civile, media, arti dhe fusha të tjera dhanë kontributin e tyre në mbështetje të 3 projekteve të mëposhtme:

  • Një kopsht për fëmijët në fshatin Blliçe - një iniciativë e organizatës Vizion në Peshkopi;
     
  • Miratimi i një terapie (Adopto një terapi) - një iniciativë e Fondacionit Down Syndrome Albania në Tiranë;
     
  • Edukimi dhe integrimi i fëmijëve romë dhe egjiptianë përmes sportit - nga Shoqata e Komuniteteve egjiptiane për të Drejtat e Fëmijës në Shkodër.

Nisma e Vizionit do të ofrojë një çerdhe për 24 fëmijë të moshës 3 deri në 6 vjeç, të cilët vijnë kryesisht nga familje të rrezikuara sociale. Me asnjë kopësht në fshat, këta fëmijë aktualisht qëndrojnë në shkollën fillore vetëm në Blliçe, në kushte shumë të këqija, në një dhomë pa dysheme të përshtatshme ose mobilje të përshtatshme. Për këtë projekt u dhuruan gjithsej 4,800 Euro (596,000 Lekë).

Miratimi i një terapie do të sigurojë mbështetje (duke përfshirë fjalimin, terapi fizike dhe zhvillimore) për 38 fëmijë me sindromin Down, fëmijët në spektrin autistik dhe vështirësitë e tjera të të mësuarit. Ky projekt ka marrë një total prej 4,340 Euro (538,874 Lekë).

 Projekti i Arsimit dhe Integrimit do të ndihmojë në trajnimin e mbi 30 fëmijëve të komunitetit rom dhe egjiptian, për të luajtur në kampionatin e futbollit rinor në Shkodër. Ky projekt synon të japë një shembull pozitiv duke promovuar përfaqësimin e anëtarëve të komunitetit rom dhe egjiptian, duke ulur numrin e fëmijëve nga këto komunitete duke lënë shkollën, duke minimizuar ngacmimin dhe duke promovuar rregullat "të drejta të ndershme" në terren dhe në jetë për këta fëmijë. € 4,400 (547,000 lekë) do të përdoret për të siguruar pajisje sportive dhe pajisje trajnimi.

Ju akoma mund t'i mbështesni këto projekte duke dhuruar dhe informacionet se si të bëni atë mund të gjenden këtu.