Për të promovuar leximin, Biblioteka e Qytetit të Elbasanit organizoi një donacion të librave, në fillim të qershorit. Në këmbim të një libri, të gjithë donatorët do të merrnin një trëndafil.

Ngjarja mblodhi së bashku adhuruesit e librave nga të gjitha llojet: studentë, qytetarë, biznese lokale, përfaqësues të sektorit jofitimprurës, Bashkia Elbasan dhe Universiteti.

Vizitorët gjithashtu mund të shihnin një ekspozitë të veprave të studentëve dhe të gjitha donacionet u ekspozuan në dy qëndrime në zonën e këmbësorëve të Elbasanit, para hyrjes së Kështjellës, me listën e të gjithë donatorëve të librit. Më vonë, të gjithë emrat përkatës do të shfaqen edhe në Bibliotekë.

Kjo iniciativë u mbështet nga Ministria e Arsimit dhe projekti për Sport dhe Rini drejt "Shkolla e Qendrës së Komunitetit" e cila synon të bëhet një ngjarje vjetore me qëllim që të inkurajojë të gjithë nxënësit e shkollave dhe komunitetit të jenë qytetarë aktivë dhe të kontribuojnë në krijimin e një cilësie dhe mjedis arsimor në qytetin e tyre.