Od novembra 2021. godine svim info-pultovima osnovnih sudova u Srbiji biće podeljeni tableti za komunikaciju sa gluvim i nagluvim osobama, koji su povezani sa Nacionalnim prevodilačkim centrom za srpski znakovni jezik. Preko tableta i tumača za srpski znakovni jezik iz NPCSZJ-a,  na šalterima sudova širom Srbije svi građani će moći da dobiju informacije na srpskom znakovnom jeziku.

U ponedeljak, 25. oktobra, 2021. godine, upriličeno je svečano obeležavanje Pisma o namerama o saradnji Ministarstva pravde Republike Srbije i Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women). Upriličeni događaj je od posebnog značaja za gluve i nagluve osobe u Srbiji jer je Ministarstvo pravde u saradnji sa UN Women i Gradskom organizacijom gluvih Beograda realizovalo aktivnost zahvaljujući kojoj će gluvim i nagluvim osobama u Srbiji biti obezbeđen unapređen pristup sudovima u Srbiji.

Od novembra 2021. godine svim info-pultovima osnovnih sudova u Srbiji biće podeljeni tableti za komunikaciju sa gluvim i nagluvim osobama. Tableti su povezani sa Nacionalnim prevodilačkim centrom za srpski znakovni jezik (NPCSZJ) koji je počeo sa radom u septembru 2021. godine zahvaljujući donaciji Japan Tobacco International, a uz podršku Srpskog filantropskog foruma i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Preko tableta i tumača za srpski znakovni jezik iz NPCSZJ-a,  na šalterima sudova širom Srbije svi građani će moći da dobiju informacije na srpskom znakovnom jeziku.

Pored dostupnosti informacijama na srpskom znakovnom jeziku, za žene žrtve nasilja izrađeni su vodiči o krivičnom, parničnom, izvršnom i prekršajnom postupku koji će biti dostupni u svim osnovnim sudovima na teritoriji Srbije. Na ovaj način, ugroženim i manjinskim kategorijama građana omogućeno je uživanje osnovnog ljudskog prava na pristup informacijama kao sredstva za ostvarivanje drugih ljudskih prava.

Izvor: javniservis.net