COVID-19 brenda natës e ndryshoi jetën dhe mënyrën në të cilën shoqëritë funksionojnë. Që nga fillimi i krizës deri më 31 maJ 2021, ne përpunuam të dhëna për 366 akte bamirëse në Kosovë.

Kështu qytetarët, kompanitë dhe organizatat jofitimprurëse reaguan ndaj krizës me solidaritet.