Prema procenama stručnjaka, u Srbiji, oko 60.000 dece uzrasta do 6 godina ima potrebu za uslugama rane intervencije.

Porodično orijentisane rane intervencije podrazumevaju rano prepoznavanje razvojnih rizika, poteškoća i smetnji kod deteta, procenu potreba za dodatnom podrškom, i usluge podrške roditeljima da zajedno sa stručnjacima podrže optimalan razvoj i napredovanje deteta.

UNICEF, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i drugim partnerima, pokreće akciju da se centri za rane intervencije pri razvojnim savetovalištima širom zemlje opreme asistivnom tehnologijom, računarima i digitalnom opremom, didaktičkim materijalima, nameštajem prilagođenim potrebama dece i roditelja, transportnim sredstvima, te da se obezbedi obuka i osnaživanje stručnjaka različitih disciplina za primenu porodično orijentisane rane intervencije.

Time će se omogućiti da kroz efikasan rad na terenu u porodičnom domu i vrtiću, sve porodice dece uzrasta do 6 godina sa razvojnim teškoćama i smetnjama i imaju pristup uslugama presudnim za njihov razvoj, a naročito deca koja žive van većih gradova.

Kako bi deca sa teškoćama i smetnjama u razvoju, baš kao i njihove porodice, mogla da postignu najbolje rezultate u ublažavanju posledica razvojnih rizika, teškoća i smetnji, izuzetno im je važna pravovremena, celovita i zajednička podrška različitih pružalaca usluga – pedijatara, eksperata u razvojnim savetovalištima u domovima zdravlja, vaspitača i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama i zaposlenih u centrima za socijalni rad.

U centrima za porodično orjentisane rane intervencije stručnjaci će, u saradnji sa roditeljima, izrađivati jedinstveni plan podrške za dete i porodicu i realizovati, što kroz redovne posete stručnjaka iz timova porodičnom domu, što kroz podršku porodici i detetu u vrtiću, kao najprirodnijim okruženjima za podsticanje razvoja i učenje.

Cilj je da se dete podrži da ostvari svoje pune potencijale i da srećno i ispunjeno odrasta, da se igra i uči u okviru porodice i svojih vršnjaka.

UNICEF poziva građane i kompanije u Srbiji da se uključe u kampanju za podršku deci sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima tako što će uplatiti donacije na žiro račun 160-666-18, svrha uplate 0222 – Tata, mama, mi smo sa vama.

Izvor: luftika.rs