Kraj godine je vreme kada sumiramo svoje aktivnosti i rezultate iz prethodnih 12 meseci i prikazujemo ih kroz svoje godišnje izveštaje.

O tome kako da unapredite svoj godišnji izveštaj i učinite ga zanimljivijim i prijemčivijim, ne samo za donatore, već i za širu javnost već smo pisali, kao i o načinima da unapredite svoju saradnju sa medijima i izvestite ih o svojim aktivnostima i rezultatima za koje želite da čuje što šira javnost.

Kako u svakom trenutku možete pokazati da ste transparentna organizacija?

Pored toga, postoji još jedan način da javnosti i potencijalnim donatorima predstavite svoj rad i, kako programske aktivnosti, tako i finansijske aspekte poslovanja vaše organizacije. U pitanju je platforma Neprofitne.rs, koju smo nedavno pokrenuli kako bismo neprofitnim organizacijama pomogli da poboljšaju svoju transparentnost.

O svojim rezultatima, aktivnostima i uspesima, putem platforme Neprofitne.rs, javnost možete izvestiti tokom cele godine, a svoje podatke svakodnevno dopuniti i izmeniti, kako bi vaše predstavljanje bilo što transparentnije.

Kako su Neprofitne.rs važan alat za izveštavanje i komuniciranje sa različitim javnostima, o mogućnostima koje nudi ova platforama razgovarali smo i sa učesnicima webinara Kako da na kraju godine izvestite javnost o svojim programima i uspesima, koji smo u okviru Resurs centra, održali 22. decembra. Koliko je transparentnost važna i korisna u komunikaciji, pokazali smo i kroz primere organizacija koje su popunile svoje profile i dobile bedževe za visok stepen transparentnosti.

Tako u okviru svog profila na Neprofitne.rs možete popuniti podatke o svojim zaposlenima, članovima upravnog odbora, donatorima, programima, aktivnostima i svim drugim informacijama kojima ćete javnosti pokazati da ste transparentna organizacija.

Pored toga, platforma Neprofitne.rs uskoro dobija i nove funkcionalnosti, koje će vam pomoći da neke od unetih podataka preuzmete i koristite za izveštavanje i u nekim drugim prilikama i za neke druge potrebe. Tačnije, moći ćete podatke sa Neprofitne.rs da preuzmete u vidu PDF-a i priložite ga uz aplikacije donatorima koji zahtevaju takvu vrstu izveštaja, ali i da ga koristite za druge svrhe u skladu sa vašim potrebama.

Do uvođenja te funkcionalnosti, pozivamo vas da bedž koji ste dobili postavite na svoj sajt i i pokažete svim javnostima sa kojima komunicirate koliko ste transparentna organizacija.

Samoregulacija sektora, poverenje javnosti i donatora

Takođe, oni koji poznaju vaš rad mogu oceniti tačnost unetih podataka i prijaviti netačne informacije, što i vi možete uraditi za druge organizacije. Na taj način se daje dodatna verodostojnost podataka koje ste prikazali i dodatno radi na podizanju transparentnosti, ali i na samoregulaciji unutar sektora.

Neprofitne.rs su podjednako važne i za donatore, jer imaju priliku da se uvere u kvalitet rada različitih organizacija, steknu poverenje na osnovu nivoa transparentnosti organizacije i procene koje su organizacije vredne i buduće podrške.

Važno je znati i da su Neprofitne.rs jedina platforma ovakve vrste u Srbiji, koja organizacijama omogućava da potpuno besplatno predstave svoj rad i pokažu transparentnost i što je podjednako važno, nudi priliku za samoregulaciju sektora.

Oni koji su popunili svoj profil, znaju i da su podaci vizualizovani predstavljeni na jednostavan i pregledan način.

Zašto je transparentnost važna i kako vam ona pomaže u radu i komunikaciji sa podržavaocima i donatorima već smo pisali, a više o samoj platformi, ali i uspešnom izveštavanju o radu vaše organizacije možete saznati ukoliko pogledate snimak webinara Kako da na kraju godine izvestite javnost o svojim programima i uspesima.

Zaključak

Ukoliko već niste to uradili, posetite platformu Neprofitne.rs i pogledajte koje mogućnosti i funkcionalnosti ona nudi vašoj organizaciji.

Pogledajte i profile drugih organizacija koji vam mogu poslužiti kao inspiracija i vodič da kreirate svoj profil. Naša preporuka je da obratite pažnju na profil Asociacije za afirmaciju kulture i Fondacija Catalyst koje su u potpunosti popunile svoje profile i dobile bedž potpuno transparentne organizacije.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa platformom Neprofitne.rs, ili vam je potrebna pomoć u vezi sa popunjavanjem/preuzimanjem profila, slobodno nam pišite.

Tu smo za vas i ako želite da podelimo vaše priče o transparentnosti i/ili primere kako vam je transparentnost pomogla u radu i zbog čega je značajna, kako za funkcionisanje i poverenje u pojedinačne organizacije, tako i celokupan neprofitni sektor.