Transparentnost je jedna od ključnih stvari kada je u pitanju rad neprofitnih organizacija. Uz transparentan rad lakše ćete zadobiti i sačuvati poverenje donatora, partnera, korisnika i šire javnosti, što će vam biti od izuzetnog značaja za povezivanje sa zajednicom, izgradnju poverenja i ostvarenje vaše misije.

Transparentnost u radu neprofitnih organizacija od posebne je važnosti u Srbiji, gde još uvek postoje predrasude kada su u pitanju neprofitne organizacije i njihov rad i gde unapred možete dobiti negativnu etiketu iako osoba koja je dodeljuje ne zna ništa o sektoru, ni o radu organizacije niti njenom doprinosu zajednici.

Kako bismo neprofitnim organizacijama u Srbiji pomogli da pokažu svoju transparentnost u radu i samim tim zadobiju veće poverenje građana i donatora, osmislili smo platformu za promociju transparentnosti udruženja i fondacija Neprofitne.rs.

Šta je platforma Neprofitne.rs?

Neprofitne.rs je platforma kroz koju neprofitne organizacije potpuno besplatno mogu da predstave svoj rad, projekte, kao i finansijske aspekte svog poslovanja i na taj način pokažu transparentnost prema zajednici u kojoj deluju.

Organizacije imaju priliku da na platformi popune svoje podatke koji će biti javno dostupni prilikom pretrage. U zavisnosti od količine dostavljenih podataka, organizacije će dobijati bedževe transparentnosti, kojih ima 3. Što veći broj podataka, to je veći nivo transparentnosti.

Sa druge strane, zainteresovani donatori, predstavnici medija, ali i šire javnosti imaće priliku da pretražuju organizacije za koje su zainteresovani i saznaju više, kako o njihovom radu, tako i o tome koliko su u tom radu transparentne.

Zbog čega je ovo važno?

Na prvom mestu vraćamo se na poverenje. Da bi neprofitna organizacija mogla da radi, ispunjava svoju misiju, doprinosi opštem dobru i radi na razvoju zajednice, potrebno je da izgradi partnerske odnose bazirane na poverenju sa svim akterima u toj zajednici.

Transparentnost u poslovanju je jedan od najboljih, najbržih i najefikasnijih načina za izgradnju i očuvanje tog poverenja. Ona je povezana i sa odgovornošću, jer pokazujete da sredstva koja ste dobili od donatora trošite namenski i odgovorno i sa čvršćim povezivanjem sa zajednicom koja će biti detaljno upoznata sa vašim aktivnostima.

Šta možemo naučiti iz primera dobre prakse?

Primeri dobre prakse platformi za promociju transparentnosti neprofitnih organizacija već postoje u svetu i donose benefite organizacijama koje ih koriste. Jedna od njih je GuideStar, u okviru koje je moguće pretraživati veliki broj neprofitnih organizacija, pronaći različite detaljne izveštaje i analize i istražiti rad neprofitnih organizacija za koje ste zainteresovani. U skladu sa nivoom transparentnosti i ovde organizacije dobijaju različite oznake. Ono što je dodatna prednost je mogućnost povezivanja sa velikim brojem donatora, predstavljanje aktivnosti zaista širokoj publici i mogućnost prikupljanja donacija.

Predstavnici i predstavnice neprofitnih organizacija koji koriste usluge GuideStar platforme, ocenjuju ovu mogućnost veoma korisnom, tvrdeći da ona čini fandrejzing lakšim, omogućava uštedu vremena, povezivanje sa zajednicom i donatorima i veće mogućnosti organizacijama da ostvare svoju misiju.

Jedan od uspešnih primera je i Charity Navigator, koji postoji od 2001. godine i u kome se mogu naći podaci za više o 160.000 neprofitnih organizacija u SAD. Misija Charity Navigatora, na kojoj uspešno radi već 2 decenije je razvoj filantropije kroz podizanje poverenja u neprofitne organizacije, koje svojom transparentnošću pokazuju da su opravdale poverenje donatora, ali i celokupne zajednice u kojoj posluju. Donatori, predstavnici medija, ali i samih neprofitnih organizacija ocenjuju ovaj sistem funkcionisanja kao jako dobar, pouzdan i efikasan, a u prilog tome govori i podatak da Charity Navigator koristi 8,5 miliona korisnika godišnje i da oni odluku o tome kome, koliko i za šta će donirati donose upravo na osnovu podataka koje su ovde pronašli.

Kako ovo možete primeniti u svom radu?

Zapamtite da transparentnost i iskrenost nisu samo obaveza prema donatoru već nešto čemu treba da budete suštinski posvećeni i da ga doživljavate kao deo svoje misije i princip koga se pridržavate u komunikaciji sa svim akterima društva. Na ovaj način vaše poslovanje biće ne samo usklađeno sa pravnim i zakonskim uredbama, već ćete pokazati i određene kvalitete i vrednosti, kao i odgovornost prema zajednici.

U praksi to pokazujete tako što usvajate određena pravila i procedure, kada je funkcionisanje organizacije u pitanju koja poštujete u svom radu i internoj i eksternoj komunikaciji. Pored toga, važno je da obaveštavate ne samo donatore, već i širu javnost o finansijskim aspektima svog poslovanja i ishodima različitih akcija, što možete činiti kroz različite izveštaje - godišnje, mesečne, o pojedinačnim akcijama, ali i tako što ćete podatke o svom poslovanju učiniti javno dostupnim, između ostalog, na platformi Neprofitne.rs.

Koje benefite vaša organizacija dobija povećanjem transparentnosti?

Kao što smo već nekoliko puta u tekstu pomenuli, poverenje je na prvom mestu. A sa poverenjem dolazi i veći angažman zajednice i okupljanje podržavalaca oko misije vaše organizacije. To utiče i na bolje odnose sa postojećim donatorima, ali i lakši dolazak do novih donatora i uspešniji fandrejzing.

Lakše ćete doći i do novih volontera, jer se ljudi vezuju za organizacije kojima mogu da veruju. Benefiti su i bolji odnosi sa partnerima, medijima i stejkholderima, ali i uticanje na pozitivniju sliku celog neprofitnog sektora u javnosti.

Zaključak

Sigurni smo da ste svesni koliko su transparentnost i poverenje važni u radu vaše neprofitne organizacije i da se svakodnevno trudite da radite da njihovom unapređenju. Prostor za poboljšanje uvek postoji, a jedna od prilika koju možete iskoristiti da se pokažete kao potpuno transparentna organizacija je i platforma Neprofitne.rs.

U svega nekoliko jednostavnih koraka možete otvoriti i popuniti svoj profil i predstaviti se donatorima, medijima i javnosti kao potpuno transparentna organizacija. Bez obzira na veličinu i popularnost vaše organizacije ili fondacije i poverenje koje uživate u javnosti, transparentnost je od izuzetne važnosti za vaš rad i budući razvoj vaše organizacije. Zbog toga nikada ne treba da propustite priliku da je pokažete.

Platforma Neprofitne.rs vam nudi mogućnost da potpuno besplatno i na jednostavan način poboljšate svoju transparentnost, što će vam doneti brojne benefite. Preuzmite profil već danas, ili nas kontaktirajte za dodatne informacije – rado ćemo vam pomoći da svoj rad učinite transparentnijim.