Alternativni centar za devojke pokrenuo je online kampanju o problemu digitalnog nasilja.

U okviru kampanje kreirani su kratki online pojmovnici o rodno zasnovanom digitalnom nasilju, čija je svrha da utiču na podizanje svesti javnosti o problemu digitalnog nasilja, ali i da ponude neke od strategija samopomoći.

Putem ovih edukativnih vizuala, aktivistkinje Autonomnog centra za devojke želele su da ukažu na osnovne karakteristike rodno zasnovanog digitalnog nasilja, ali i da pojedinačno obrade one oblike digitalnog nasilja koji predstavljaju krivična dela. Takođe, važan aspekt ovih pojmovnika, posvećen je obradi potencijalnih psiholoških posledica koje nastaju kao rezultat  preživljenog nasilja.

Izradu vizuala je podržala Trag fondacija, a za dizajn se aktivistkinja Jelena Jaćimović Jaćim.

Podelite ove vizuale sa nekim kome bi mogle pomoći i koristiti, proširite svest o ovoj važnoj temi i pratite stranicu Alternativnog centra za devojke jer uskoro stiže još edukativnih materijala na ovu važnu temu.

Izvor: Alternativni centar za devojke