Na 75. godišnjicu nastanka lika jedne od najhrabrijih devojčica na svetu, Pipi Duge Čarape, pokrenuta je inicijativa Pippi of today/Pipi danas. Inicijativu je pokrenula međunarodna organizacija "Save the Children" i kompanija "Astrid Lindgren" i usmerila je na devojčice u pokretu – koje su bile prinuđene da napuste svoje domove i presele se u nove gradove i zemlje. Morale su da se suoče sa izazovima i pronađu put ka svetlijoj budućnosti. Devojčice u pokretu najbolje otelotvoruju ključne vrednosti Pipi Duge Čarape – snagu, velikodušnost, razigranost, kreativnost i hrabrost.

Udruženje građana „Atina" je organizacija koja je svoj rad posvetila unapređenju položaja žena i devojčica, postizanju rodne ravnopravnosti kroz javno zastupanje, izvođenje inovativnih i održivih programa podrške društveno isključenima. U narednom periodu, Udruženje građana „Atina" i "Save the Children" u fokusu rada imaće devojčice u pokretu uzrasta od 15 do 21 godinu kako bi ih osnažili da preuzmu aktivnu ulogu u procesima koji se tiču njihovog položaja i ojačali njihovu zagovaračku sposobnost za ostvarivanje svojih potreba.

Pored toga što će Udruženje građana „Atina" direktno raditi sa devojčicama u pokretu koje jesu Pipi današnjice, aktivnosti projekta usmerene su i na podizanje svesti ukupne javnosti o pravima devojčica u pokretu, sa posebnim osvrtom na pravo na obrazovanje i pristup tržištu rada, kao i na snažnu potrebu da se stvori društvena sredina sa što manje predrasuda, a što više prihvatanja i razumevanja devojčica u pokretu.

Izvor: mreza-mira.net