Trag fondacija je objavila početak konkursa za petnaestu, jubilarnu VIRTUS nagradu za filantropiju. Cilj VIRTUS nagrade je da podrži kompanije, mala i srednja preduzeća i pojedince, koji su tokom prethodne godine činili dobra dela, pokretali filantropske inicijative i tako doprinosili razvoju zajednica.

VIRTUS nagrada za 2021. godinu biće dodeljena u pet glavnih kategorija:

  • Nagrada za korporativnu filantropiju,
  • Nagrada za malo i srednje preduzeće,
  • Nagrada za dugoročno partnertvo između poslovnog i civilnog sektora,
  • Nagrada za individualnu filantropiju i
  • Nagrada za mlade filantrope.

Dobitnici VIRTUS nagrada za 2021. godinu biće proglašeni 12. aprila 2022. godine.Više informacija o propozicijama konkursa, kriterijumima za izbor dobitnika, načinima prijavljivanja i sastavu nagradnog žirija možete naći na sledećem linku: www.tragfondacija.org/virtus-nagrada.

VIRTUS nagrada za 2021. godinu dodeljuje se uz finansijsku podršku Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju.

Izvor: biznis24.rs