U okviru projekta Digitalni građanin 2.0, devetnaest biblioteka u Srbiji dobilo je novu IT opremu za učenje osnova programiranja, a koja će korisnicima biblioteka biti na raspolaganju za besplatno iznajmljivanje u prostoru biblioteke ili kod kuće.

U novom ciklusu projekta Digitalni građanin, za svaku od ovih biblioteka obezbeđena su po tri micro:Maqueen plus robota i po dve obuke za  zaposlene u bibliotekama koje se realizuju u onlajn formatu 27. i 30. jula. Ovi mini-roboti kompatibilni su sa micro:bit-om – mini-računarom pomoću koga različite generacije na veoma jednostavan i inovativan način imaju priliku da uče programiranje.

U prethodnom ciklusu projekta 2019. godine za 20 biblioteka u Srbiji donirano je po 20 micro:bit uređaja i po 5 boson setova, a za pet najaktivnijih biblioteka obezbeđen je i po jedan 3D štampač.

Do sada je u ovim bibliotekama ukupno realizovano više od 160 besplatnih obuka za građanstvo, a zabeleženo je da je micro:bit iznajmljen više od 2.500 puta. Cilj donacije i drugog dela ove akcije je da prethodna uspešna inicijativa modernizacije biblioteka i njihova transformacija u informatička čvorišta bude unapređena zahvaljujući novoj opremi koja bi mogla da privuče još veći broj korisnika.

Izvor: javniservis.net