Inicijativa A11 pokrenula je platformu “Dojavi” za pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva. Platforma će omogućiti povezivanje organizacija, volonterskih grupa, donatora i pojedinaca koji su se kroz svoj rad upoznali sa specifičnim problemima različitih ugroženih grupa. Na taj način će biti moguće da se informacije o potrebama ugroženih razmenjuju, akteri bolje organizuju, a pomoć blagovremeno stigne.

Poučena dugogodišnjim iskustvom u radu sa najugroženijim kategorijama stanovništva, A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, prepoznala je potrebu za uspostavljanjem on line servisa koji bi omogućio povezivanje aktera koji rade sa ugroženim grupama stanoviništva.

Platforma će omogućiti prikupljanje i razmenu informacija o stanju i potrebama pripadnika najugroženijih grupa i pojedinaca na području Srbije. Takođe, na taj način će se pružiti mogućnost da se sve pomenute informacije objedine, kako bi pomoć stigla u najkraćem mogućem roku.

Objedinjena baza podataka će omoguiti korisnicima i korisnicama da se upoznaju sa potrebama svake od ugroženih grupa, što će omogućiti da se raspoloživa pomoć što bolje rasporedi - u skladu sa trenutnom situacijom na terenu, prema stepenu hitnosti i ugroženosti ranjivih grupa.

Nakon registracije i prijave, svaki korisnik/ca ove platforme može videti koje su potrebe različitih kategorija stanovništva, razvrstanih po gradovima i stepenu hitnosti, ili uneti podatke do kojih je sam došao/došla, a koji ukazuju na ugroženost određene grupe.

Pomoću mape Republike Srbije koja se takođe nalazi na ovoj platformi, korisnici i korisnice će moći da odrede tačan položaj ugroženog naselja tj. domaćinstva.

Inicijatori platforme su pozvali sve aktere koji se bave pružanjem pomoći ili poseduju informacije o ugroženim kategorijama stanovništva da relevantne podatke iz svog polja delovanja unesu u bazu platforme. Baza će redovno biti ažurirana kako bi informacije ostale aktuelne, a ugroženost ranjivih grupa stanovništva bude na pravi način prepoznata.

Izvor: a11initiative.org