Ako u vašoj okolini imate osobe koje imaju poteškoće da prate vesti, kao i dnevne informacije, jer su suočeni sa delimičnim ili potpunim gubitkom sluha, onda je ova vest koju prenosimo od velikog značaja. 

Gradska organizacija gluvih Beograda je u saradnji sa Savezom gluvih i nagluvih Srbije omogućila svim gluvim i nagluvim osobama širom Srbije dostupnost Video relej centra u toku 24 sata dnevno.

Video relej centar ima za cilj unapređenje položaja gluvih i nagluvih osoba u Srbiji uklanjanjem barijera u komunikaciji , pružanjem besplatnih usluga prevođenja u toku 24 sata dnevno , svakog radnog dana i subotom i nedeljom putem video linka kako bi gluvim i nagluvim osobama bio omogućen i dostupan pristup svim informacijama i merama podrške i pomoći koje se pružaju i ostalom stanovništvu za vreme vanrednog stanja.

Gluve i nagluve osobe moraju da imaju instaliranu neku od sledećih aplikacije na svojim mobilnim telefonima, tabletima, računarima kako bi koritile usluge VRC-a : Viber, IMO, WhatsApp, Facebook stranice “Prevodilacke usluge” i Skype naloga “Serviszjbeograd”.

Usluge prevođenja su dostupne na sledeći način :

- Od 07:00 do 15:00 časova – pomoću aplikacija Viber, IMO,WhatsApp (broj telefona 0638579106) , FB stranice “Prevodilacke usluge” i putem Skajpa “Serviszjbeograd”

- Od 15:00 do 07:00 časova preko FB stranice “Prevodilacke usluge” i Skype “Serviszjbeograd”

Izvor: crvenikrst011.org.rs