| Page 2 | Giving Balkans
Si e mbështet Kosova arsimin?
Kosova dhuron 2022: Raporti mbi gjendjen e filantropisë
Cilat janë efektet e dhurmit?
Kush përfiton nga mbështetja?
Kush e pranon mbështetjen?
Kush dhuron më shumë?
Çfarë e shkakton mbështetjen e qytetarëve dhe kompanive kosovare?