Seasonal giving | Giving Balkans

Prilike za davanje

Kako je mesec decembar period kada se tradicionalno najviše daruje i kada donacije za opšte dobro mogu da nadmaše brojne mesece koji su prethodili praznicima, odlučili smo da vas inspirišemo na dobročinstvo. Jer, uz makar jedno dobro delo, moći ćete da zaključite ovu godinu uz osećaj povezanosti sa većim ciljevima (a i sasvim malim, ličnim ponosom). 

Ovaj tekst najavljuje šest filantropskih akcija koje, kako i pojam filantorpije podrazumeva, služe opštem dobru bez očekivanja da se doprinos nagradi. Nagrada za darodavce, što se nadamo da ćete proveriti i sami, leži u osećaju vrednosti, pripadanja zajednici dobročinitelja, pa na kraju – u uspesima kampanja koje podržavamo i za koje želimo da ostvare svoje velike ciljeve. 

Iz tog razloga, predstavljamo šest crowdfunding kampanja uz koje nekome možete da ulepšate predstojeće praznike.

Saznaj više